Sztuczna inteligencja i łańcuch dostaw: redukcja churn

Sztuczna inteligencja ma transformacyjny wpływ na łańcuch dostaw. Dzięki automatyzacji różnych procesów i zwiększeniu wydajności firmy odnotowują zmniejszenie współczynnika churn. Jednym z kluczowych sposobów, w jaki sztuczna inteligencja ogranicza odpływ klientów (churn), jest zwiększenie przejrzystości w całym łańcuchu dostaw. Ta przejrzystość pozwala firmom wcześnie identyfikować potencjalne problemy i podejmować działania naprawcze, zanim spowodują one poważne zakłócenia. Ponadto sztuczna inteligencja pomaga firmom lepiej prognozować popyt, co zmniejsza potrzebę wprowadzania zmian w ostatniej chwili, które często mogą prowadzić do niezadowolenia klientów. Ponieważ sztuczna inteligencja wciąż się rozwija, możemy spodziewać się jeszcze większej liczby ulepszeń w łańcuchu dostaw, które jeszcze bardziej zmniejszą współczynnik churn dla firm. Jak widać poniżej, AI jest już jednym z trzech głównych rodzajów zaawansowanej analityki wykorzystywanej do podejmowania lepszych decyzji w procesach łańcucha dostaw.

No alt text provided for this image

Prognozowanie popytu usprawnia zarządzanie podażą i popytem

Dokładne przewidywanie zapotrzebowania klientów jest kluczowym czynnikiem sukcesu każdej firmy, a stawka jest szczególnie wysoka w świecie zarządzania łańcuchem dostaw. W końcu, jeśli firma nie może przewidzieć, na jaki produkt będzie popyt, ryzykuje, że utknie z nadmiarem zapasów lub straci na sprzedaży z powodu niedoborów zapasów.

W ostatnich latach sztuczna inteligencja stała się potężnym narzędziem do prognozowania popytu. Wykorzystując sztuczną inteligencję, firmy mogą dokładniej przewidywać wzorce zachowań klientów, przewidywać zmiany popytu i optymalizować poziomy zapasów w czasie rzeczywistym. W rezultacie prognozowanie popytu oparte na sztucznej inteligencji staje się istotną częścią zarządzania łańcuchem dostaw dla wielu firm. Nie tylko pomaga firmom uniknąć kosztownych błędów, które mogą wynikać z niedokładnych prognoz, ale także umożliwia im proaktywne reagowanie na wahania popytu i utrzymywanie na półkach produktów potrzebnych klientom.

Firma o nazwie Blue Yonder używa sztucznej inteligencji, aby pomóc firmom w prognozowaniu popytu i osiągnęła imponujące wyniki. Jeden klient, duża sieć sklepów spożywczych w Europie, był w stanie obniżyć koszty zapasów o 20% i braki zapasów o 60% po wdrożeniu rozwiązania AI firmy Blue Yonder. Rozwiązanie zawiera funkcję, która wykorzystuje uczenie maszynowe do automatycznego identyfikowania wzorców zachowań klientów i prognozowania przyszłego popytu. W rezultacie sieć sklepów spożywczych była w stanie zapełnić półki odpowiednimi produktami we właściwym czasie, co przełożyło się na zadowolenie klientów i ograniczenie rezygnacji.

Optymalizacja tras i logistyki dostaw

Sztuczna inteligencja odgrywa coraz ważniejszą rolę w świecie logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw. Optymalizując wydajność tras i logistykę dostaw, sztuczna inteligencja pomaga obniżyć koszty i poprawić zadowolenie klientów. W szczególności oprogramowanie obsługujące sztuczną inteligencję jest w stanie uczyć się na podstawie danych historycznych, aby identyfikować wzorce zachowań klientów. Ta analiza pozwala firmom przewidywać potrzeby i preferencje klientów, co może prowadzić do poprawy efektywności wyznaczania tras i skrócenia czasu dostawy.

Ponadto sztuczna inteligencja może pomóc w identyfikacji obszarów łańcucha dostaw, które są podatne na zmiany. Identyfikując te obszary, firmy mogą podjąć kroki w celu zapobiegania zakłóceniom lub ich łagodzenia, zapewniając płynniejszy i wydajniejszy łańcuch dostaw. Ostatecznie sztuczna inteligencja zapewnia znaczące korzyści firmom, które polegają na wydajnej logistyce dostaw. Według badania przeprowadzonego przez McKinsey, pomyślne wdrożenie zarządzania łańcuchem dostaw z wykorzystaniem sztucznej inteligencji umożliwiło wczesnym użytkownikom obniżenie kosztów logistyki o 15 procent.

Jedną z firm, która wykorzystuje sztuczną inteligencję do usprawnienia logistyki dostaw, jest UPS. Firma opracowała platformę sztucznej inteligencji o nazwie ORION, co oznacza On-Road Integrated Optimization and Navigation. ORION wykorzystuje dane z urządzeń GPS, prognozy pogody i warunki drogowe, aby zaplanować najbardziej efektywną trasę dla kierowców UPS. Dzięki zastosowaniu ORION, UPS był w stanie zmniejszyć zużycie paliwa o ponad 10 milionów galonów rocznie. Ponadto firma ograniczyła emisję dwutlenku węgla o 100 000 ton metrycznych rocznie.

Uczenie maszynowe poprawia zdrowie i żywotność pojazdów transportowych

Ponieważ sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe stają się coraz bardziej zaawansowane, mają również pozytywny wpływ na zdrowie i żywotność pojazdów transportowych. W przeszłości zakłócenia i zmiany w łańcuchu dostaw były dwoma największymi wyzwaniami stojącymi przed firmami transportowymi. W rzeczywistości firmy borykają się dziś z ogromnymi problemami w łańcuchu dostaw z powodu nieoczekiwanego popytu spowodowanego przez COVID-19.

Wykorzystując uczenie maszynowe do przewidywania popytu i optymalizacji tras, sztuczna inteligencja pomaga zmniejszyć te zakłócenia i poprawić wydajność sieci transportowych. Ponadto uczenie maszynowe jest również wykorzystywane do diagnozowania problemów z pojazdami przed ich wystąpieniem, co znacznie zmniejsza potrzebę napraw i przestojów. W rezultacie sztuczna inteligencja odgrywa kluczową rolę w poprawie stanu technicznego i żywotności pojazdów transportowych.

Sztuczna inteligencja dostarcza informacji, które zwiększają wydajność i rentowność łańcucha dostaw

Wykorzystanie sztucznej inteligencji w łańcuchu dostaw dostarcza firmom informacji, które prowadzą do zwiększenia wydajności i rentowności. W szczególności sztuczna inteligencja jest wykorzystywana do poprawy prognozowania popytu, identyfikowania problemów, zapewniania aktualizacji w czasie rzeczywistym, wspomagania produkcji i kontroli jakości. W rezultacie firmy są w stanie obniżyć koszty, poprawić satysfakcję klientów i zwiększyć zyski. W przyszłości sztuczna inteligencja będzie nadal odgrywać kluczową rolę w łańcuchu dostaw, dostarczając firmom informacji potrzebnych do rozwoju. Poniższy wykres przedstawia różne spostrzeżenia, które sztuczna inteligencja oferuje w celu zwiększenia wydajności i rentowności w łańcuchu dostaw.

No alt text provided for this image

Ogólnie rzecz biorąc, spostrzeżenia i pomoc, jaką sztuczna inteligencja oferuje w łańcuchu dostaw, mogą pomóc firmom obniżyć koszty, poprawić zadowolenie klientów i zwiększyć zyski. Wraz ze wzrostem zadowolenia klientów spadają wskaźniki churn dla firm.

Amazon jest doskonałym przykładem ograniczania rezygnacji z AI w łańcuchu dostaw. W 2017 roku Amazon ogłosił, że Prime Air – jego usługa dostawy dronem – dostarczyła swoją pierwszą paczkę do klienta w Wielkiej Brytanii. Klient otrzymał paczkę już po 13 minutach od złożenia zamówienia. Teraz, w 2022 roku, Amazon ma największą sieć łańcucha dostaw i jest w stanie wykorzystać moc sztucznej inteligencji do dostarczania cennych informacji i dostarczania paczek klientom na całym świecie w ciągu kilku dni, a nawet godzin.

Wniosek

Sztuczna inteligencja odgrywa kluczową rolę w poprawie wydajności łańcucha dostaw i zmniejszeniu współczynnika churn przedsiębiorstw. Wykorzystanie sztucznej inteligencji w łańcuchu dostaw zapewnia firmom wgląd i dokładne prognozowanie popytu, które prowadzą do zwiększenia wydajności i rentowności. Ponadto uczenie maszynowe jest również wykorzystywane do diagnozowania problemów z pojazdami przed ich wystąpieniem, co znacznie zmniejsza potrzebę napraw i przestojów. W rezultacie sztuczna inteligencja odgrywa kluczową rolę w poprawie stanu technicznego i żywotności pojazdów transportowych. W przyszłości sztuczna inteligencja będzie nadal odgrywać kluczową rolę w łańcuchu dostaw, dostarczając firmom informacji potrzebnych do rozwoju.

Źródła

Datamation

Tools Group

ERP Solutions

Chatbot i Voicebot a przebudowa modeli biznesowych w służbie zdrowia

Wykorzystanie chatbotów i voicebotów zmienia krajobraz biznesu. Mogą pomóc w obsłudze klienta, marketingu, a nawet zadaniach administracyjnych. Chatbot oferuje opłacalny sposób na zapewnienie komunikacji 24/7, niezbędnej w branży medycznej. Mogą również pomóc zautomatyzować zadania administracyjne, czyniąc ten proces bardziej wydajnym. W tym poście zbadamy, w jaki sposób liderzy instytucji opieki zdrowotnej mogą wykorzystać je w branży opieki zdrowotnej do przeprojektowania modeli biznesowych i poprawy opieki nad pacjentem.

Wykorzystanie chatbotów i voicebotów w ochronie zdrowia – perspektywa ogólna.

Chatbot i boty głosowe mogą pomóc w przeprojektowaniu modeli biznesowych i poprawie wyników leczenia pacjentów. Szpitale, oddziały ratunkowe i gabinety lekarskie mogą wykorzystywać chatboty ze sztuczną inteligencją (AI), aby zapewnić pacjentom spersonalizowaną opiekę, całodobowy dostęp do informacji o ich stanie zdrowia oraz przypomnienia o wizytach i lekach. Voiceboty mogą również ułatwić pacjentom umawianie wizyt i znajdowanie lekarzy. Dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji chatboty i boty głosowe mogą pomóc zwiększyć zaangażowanie pacjentów, obniżyć koszty i poprawić wyniki.

Istnieją różne cele technologii chatbotów, szczególnie te bardziej wyspecjalizowane. W przeciwieństwie do obietnic wirtualnych asystentów, którzy twierdzą, że wiedzą wszystko, te boty są przeznaczone do specjalistycznych celów, które można łatwiej zautomatyzować. Chatboty i voiceboty to stosunkowo nowe technologie, ale inwestorzy zaczęli je lubić. Ten wykres pokazuje, że branża chatbotów wkracza w swój dojrzały wiek.

No alt text provided for this image

Branża ma receptę na walkę z wyzwaniami związanymi z ciągle rosnącymi wydatkami, różnymi metodami prowadzenia dokumentacji i postrzeganym brakiem zaangażowania pacjentów. Chatboty i boty głosowe rewolucjonizują opiekę zdrowotną, przekształcając problemy w możliwości. Zapewniając szybki i łatwy dostęp do informacji oraz umożliwiając bardziej spersonalizowany i angażujący kanał interakcji, boty napędzane sztuczną inteligencją pomagają podmiotom świadczącym usługi zdrowotne w skutecznym świadczeniu usług i wypełnianiu luki w stosunku do osób potrzebujących pomocy.

W jaki sposób chatboty mogą pomóc w przeprojektowaniu modeli biznesowych?

Chatbot może pomóc podmiotom świadczącym opiekę zdrowotną przeprojektować ich modele biznesowe na kilka sposobów.

Po pierwsze, mogą zautomatyzować zadania administracyjne. Dzięki temu pracownicy służby zdrowia mogą zyskać więcej czasu na przyjmowanie większej liczby pacjentów lub zapewnianie bardziej spersonalizowanej opieki. Świetnym przykładem jest asystent głosowy Suki. Asystent głosowy Suki służy do zbierania i zapisywania notatek oraz rozmów z pacjentami w imieniu lekarzy. Sztuczna inteligencja automatycznie wypełnia elektroniczną dokumentację medyczną (EHR) i obsługuje wprowadzanie danych przez lekarza, dzięki czemu lekarze mogą poświęcić pacjentom więcej czasu. Celem jest poprawa interakcji lekarz-pacjent i zmniejszenie wypalenia zawodowego lekarzy, często związanego z nadmierną pracą administracyjną. Suki mówi, że jego technologia skraca czas, jaki lekarze spędzają na robieniu notatek o 76%. Według danych Suki, ten dodatkowy czas przekłada się na 12% większą liczbę pacjentów i roczny wzrost przychodów o 30 000 USD dla lekarza, który korzysta z tego rozwiązania.

Po drugie, chatboty mogą pomóc zwiększyć zaangażowanie pacjentów. Zapewniając szybki i łatwy dostęp do informacji i przypomnień, chatboty mogą pomóc pacjentom zapanować nad swoim zdrowiem. Jest to szczególnie ważne w przypadku chorób przewlekłych, w przypadku których pacjenci muszą aktywnie zarządzać swoim zdrowiem. Wefight to firma specjalizująca się w tworzeniu wirtualnych asystentów dla pacjentów i ich bliskich. Firma stworzyła chatbota o nazwie VIK. Vik to firma technologiczna zajmująca się pomocą pacjentom z rakiem i chorobami przewlekłymi oraz ich opiekunom poprzez dostarczanie spersonalizowanych wiadomości tekstowych. Odpowiedzi Vik są bardzo zróżnicowane, a pacjenci mogą znaleźć wszystkie istotne, sprawdzone pod względem jakości informacje medyczne, których potrzebują. Vik informuje o nowotworach i innych chorobach przewlekłych (astma, depresja, ból głowy…), metodach leczenia i ich skutkach ubocznych oraz jakości życia poprzez informacje na temat sportu, płodności, seksualności i diety. Zwrot kosztów i prawa pacjenta to tylko kilka dodatkowych praktycznych szczegółów.

Po trzecie, chatboty mogą pomóc obniżyć koszty. Automatyzując zadania i zwiększając zaangażowanie pacjentów, chatboty mogą pomóc świadczeniodawcom zaoszczędzić pieniądze. Firma Babylon Health wyszkoliła swojego chatbota, aby działał jako kontroler objawów na żądanie w ramach NHS w Wielkiej Brytanii. Bot z powodzeniem sklasyfikował 94% pacjentów testowych, którym został przedstawiony w badaniu walidacyjnym, i dopasował decyzje ekspertów w 85% sytuacji. Kolejnym świetnym przykładem, który fundamentalnie zmienia model biznesowy, jest praca w Advanced Analytics. Firma współpracowała z OSF HealthCare w celu przetestowania bota i zbudowania ustandaryzowanych procesów wokół uzyskania zgody na wykorzystanie automatyzacji w ramach EMR.

W przeszłości zadaniem pracowników było codzienne ręczne odwiedzanie witryny firmy ubezpieczeniowej w celu uzyskania aktualizacji dotyczących zatwierdzeń lub odmów uprzedniej autoryzacji lub skierowań. Organizacja poszukiwała lepszych opcji zarządzania tym procesem i skrócenia czasu poświęcanego na zadania administracyjne.

Firma Advanced Analytics była w stanie szybko zaprojektować, zbudować i wdrożyć chatbota, który zautomatyzował ten proces. Chatbot loguje się na stronie firmy ubezpieczeniowej, wyszukuje aktualizacje zgłoszeń, a następnie powiadamia pracowników o wszelkich zmianach.

Jaki jest najlepszy sposób na poprawę zaangażowania pacjentów?

Istnieje wiele sposobów na zwiększenie zaangażowania pacjentów, ale chatboty i boty głosowe to dwie najbardziej obiecujące technologie. Automatyzując zadania i zapewniając łatwy dostęp do informacji, chatboty i boty głosowe mogą pomóc pacjentom zapanować nad swoim zdrowiem. Stały dostęp do danych zdrowotnych w naturalny sposób tworzy pętlę sprzężenia zwrotnego, która jest zawsze żywa. Sztuczna inteligencja w chatbotach i botach głosowych może również uczyć się i ulepszać w miarę upływu czasu, dzięki czemu technologie te stają się bardziej skuteczne w miarę ich częstszego wykorzystywania.

No alt text provided for this image

Ponadto pacjenci chcą wiedzieć więcej, więcej rozumieć i szybciej radzić sobie z szumem informacyjnym. Tak więc chatbot i boty głosowe mogą przebić się przez szum i pomóc pacjentom uzyskać potrzebne informacje. Jednym z najlepszych sposobów na wyciszenie hałasu jest dzielenie się z klientami tylko tym, co ważne. Jednym z ekscytujących przykładów jest dźwignia kontekstu spotkań. W zależności od informacji dostarczonych do jednostki opieki zdrowotnej, boty mogą wywołać wizytę z perspektywy celu. Wyobraźmy sobie, że klient osiąga określony poziom BMI i konieczna jest zmiana diety. Voicebot może natychmiast zadzwonić do pacjenta, zaproponować konkretną dietę i umówić wizytę. Wizyta oparta na kontekście zwiększa zaangażowanie klienta i zapewnia precyzję leczenia.

Fascynującym przykładem jest Nividous, firma programistyczna dostarczająca rozwiązania sztucznej inteligencji. Firma stworzyła rozwiązanie oparte na chatbocie dla znanej organizacji zajmującej się opieką okulistyczną, posiadającej 120 lokalizacji w 10 stanach w Stanach Zjednoczonych. Rozwiązanie pomaga grupie efektywniej zarządzać swoją działalnością, zapewniając pacjentom centralne miejsce do umawiania wizyt i zadawania pytań.

Pacjenci mogą korzystać z botów Nividous RPA z obsługą czatu i głosu, aby wykonywać różne zadania, w tym znajdować najbliższy sklep i umawiać się na wizyty. Pętla informacji zwrotnych jest otwarta, ponieważ klienci mogą stale udostępniać swoje dane, prosić o informacje zwrotne i pozostawać zaangażowani podczas planowania spotkań, analizowania wyników i przygotowywania się do kolejnej wizyty. Firma osiągnęła niezwykłą poprawę, ponad 50% wizyt pacjentów rezerwuje za pośrednictwem chatbotów. Pomaga klinikom okulistycznym zaoszczędzić około 35% etatów wymaganych w call center i zwiększa efektywność procesów o 60%.

Wniosek

Przeprojektowanie modeli biznesowych w opiece zdrowotnej za pomocą chatbot i voicebotów jest możliwe i konieczne, aby wyprzedzić konkurencję. Z pomocą sztucznej inteligencji narzędzia te mogą zapewnić wydajniejszy i skuteczniejszy sposób komunikowania się z pacjentami, lekarzami i pozostałym personelem.

Nieprawdopodobny sojusz obsługi klienta i AI voicebot

Chociaż sztuczna inteligencja i obsługa klienta mogą wydawać się nieprawdopodobnym sojuszem, jest to sojusz, który przeżywa swój rozkwit. To prawda, że ​​automatyzacja przynosi konsumentom zarówno wiele dobrego, jak i złego. Z jednej strony samoobsługa zapewnia wygodę, z drugiej zaś strony, czasami po prostu chcemy porozmawiać z człowiekiem, który wysłucha naszego problemu, zrozumie nasze potrzeby i pomoże znaleźć rozwiązanie. Jednak nie musi to już być wybór albo-albo. AI voicebot napędzane nowoczesną konwersacyjną technologią sztucznej inteligencji – lub wirtualni asystenci, jak są czasami nazywani – znalazły przydatne, skuteczne i opłacalne miejsce w automatyzacji nowoczesnego contact center, zachowując jednocześnie wiele aspektów czynnika ludzkiego. 

Firmy wykorzystują sztuczną inteligencję głosową, aby oferować klientom lepsze doświadczenia w swoich call center. Możesz być zaskoczony, gdy przeczytasz, że głosowa sztuczna inteligencja już teraz ciężko pracuje na całym świecie, oferując całodobowe usługi odbierania połączeń przez 365 dni w roku. Według tego raportu rynek konwersacyjnej sztucznej inteligencji będzie wart ponad 32 miliardy dolarów do 2030 roku. 

Dlaczego firmy wybierają asystentów głosowych

Dlaczego więc firmy decydują się na korzystanie z asystentów głosowych? Głównym powodem jest to, że boty głosowe pomogły skrócić czas oczekiwania na połączenie. Jeśli wszyscy operatorzy są zajęci, boty głosowe mogą nie tylko odebrać połączenie przychodzące, ale także obsłużyć najczęstsze transakcje dzwoniącego, dając dzwoniącemu dostęp do samoobsługi bez kierowania go na kolejny kanał z dala od rozmowy. 

W przypadku centrów kontaktowych zorientowanych na wydajność czas przetrzymania jest kluczowym miernikiem oceny doświadczenia klienta. Obecnie większość centrów kontaktowych określa maksymalny czas wstrzymania połączenia na 8 sekund, zanim wpłynie to negatywnie na odsetek zerwanych połączeń. Szybkość z jaką asystenci głosowi mogą odbierać połączenia, zwłaszcza w godzinach szczytu, czyni z nich atrakcyjne rozwiązanie zapewniające wysoki poziom obsługi klienta. Dodaj do tego szybkie samoobsługowe rozwiązywanie problemów, a Twoje centrum kontaktowe będzie działać bardzo dobrze.

To, że mówi robot, nie oznacza, że ​​rozmowy nie można spersonalizować. Voiceboty mogą korelować rekordy w bazach danych zarządzania relacjami z klientami (CRM), aby witać klientów po imieniu i uzyskiwać dostęp do informacji o ich poprzednich interakcjach. Spersonalizowane roboty głosowe robią więcej niż tylko przywracają element ludzki do ogólnego, wcześniej nagranego wsparcia. Pomaga także oszczędzać czas klientów, zapamiętując ich i ich informacje, gdy dzwonią, co jest kolejną świetną funkcją, którą stosunkowo łatwo wdrożyć za pomocą sztucznej inteligencji głosowej. 

„To, że mówi robot, nie oznacza, że ​​rozmowy nie można spersonalizować”. Technologia syntezy mowy daje teraz sztuczną inteligencję głosową możliwość artykułowania szerokiego zestawu zmiennych, takich jak nazwiska, bez potrzeby – lub kosztu – obszernych bibliotek nagrań. Postępy w syntezie głosu oznaczają również, że mowa głosowa szybko zbliża się do ludzkiego poziomu pod względem przepływu i ekspresji. 

Oczywiście sztuczna inteligencja głosowa to znacznie więcej niż zamiennik nagrań głosowych. Technologia rozumienia języka naturalnego (NLU) pomaga robotom głosowym zrozumieć różne stopnie intencji dzwoniącego, nawet jeśli dzwoniący wyrażają się za pomocą szerokiej gamy języków.

Na przykład osoba dzwoniąca do firmy logistycznej może zapytać:

„Czy mogę sprawdzić status mojej przesyłki?”

lub 

„Chciałbym wiedzieć, kiedy nadejdzie moja dostawa”

lub 

„Czy mogę dowiedzieć się, co się stało z moim zamówieniem?”

 Wszystkie wyrażają podobny zamiar: sprawdzenie statusu dostawy. 

NLU dekoduje te wypowiedzi za pomocą analityki predykcyjnej, pozwalając botowi głosowemu obsłużyć dzwoniącego odpowiednią usługą lub połączyć go z agentem ludzkim, jeśli sprawy okażą się zbyt skomplikowane dla zautomatyzowanego wsparcia. Jest to duży postęp w stosunku do IVR lub systemów menu, w których dzwoniący musi poruszać się po labiryncie opcji, nigdy do końca nie mając pewności, czy wybrana opcja doprowadzi do ślepego zaułka. Aby spojrzeć na to z pewnej perspektywy, większość głosowych systemów wykrywania intencji AI działa na poziomie lub powyżej światowego wzorca 90% dokładności. Czy dzwoniłeś ostatnio do swojego banku?

A jeśli chodzi o języki, asystenci głosowi to poligloci, oferując spójną obsługę bez względu na preferowany język rozmówcy. Zamiast zatrudniać i szkolić pracowników wielojęzycznych operatorów, firmy mogą teraz korzystać ze sztucznej inteligencji głosowej. Język japoński? Turecki? Chiński? Nie ma problemu. Wielojęzyczna obsługa za pomocą głosowej sztucznej inteligencji wnosi bardzo niewiele do ogólnych kosztów operacyjnych. Dzięki sztucznej inteligencji głosowej mniejsze firmy mogą teraz z łatwością konkurować z dużymi globalnymi graczami na różnych rynkach za pomocą tylko jednego bota głosowego mówiącego wieloma językami.

 „Dzięki sztucznej inteligencji głosowej mniejsze firmy mogą teraz z łatwością konkurować z dużymi globalnymi graczami na różnych rynkach za pomocą tylko jednego bota głosowego mówiącego wieloma językami”.

Zalety AI voicebot dla call center

AI voicebot nie tylko ułatwia życie klientom; przynosi również korzyści firmom. Przede wszystkim pomaga firmom nadążać za zapotrzebowaniem konsumentów na usługi 24/7. Cyfryzacja, pandemia i coraz bardziej globalny charakter firm opartych na handlu napędzają popyt i oczekiwania na usługi „zawsze dostępne”. Szacuje się, że około 45% więcej osób chętniej korzysta z samoobsługi po pandemii COVID-19.

Masz ochotę kupować ubrania w środku nocy? Możesz. Wraz z możliwością zakupu w dowolnym momencie, klienci oczekują wsparcia w dowolnym momencie. A kiedy pojawia się problem, klienci nadal wolą dzwonić niż wysyłać e-maile. W końcu po ludzku satysfakcjonująca jest świadomość, że zostałeś wysłuchany – nawet jeśli jest to tylko inteligentny robot – zamiast po prostu zalogować wiadomość w skrzynce odbiorczej, aby zająć się nią w późniejszym terminie. Sztuczna inteligencja głosowa nigdy nie śpi i może natychmiast rozwiązać wiele typowych problemów klientów.

Jako usługa asystenci głosowi są teoretycznie nieskończenie skalowalni. Dodanie większej liczby botów głosowych do obsługi okresów szczytu połączeń nie zwiększa znacznie kosztów usługi. Więcej połączeń niż zwykle? Więcej botów głosowych jest dostępnych online, aby obsłużyć liczbę połączeń. Ma to sens w przypadku firm, w których liczba połączeń może się zmieniać. Centra kontaktowe mogą utrzymywać poziomy zatrudnienia, aby radzić sobie z codzienną liczbą odbieranych połączeń i wdrażać asystentów głosowych, aby pomóc w obsłudze nieoczekiwanych lub sezonowych szczytów. Przed głosową sztuczną inteligencją outsourcing był jednym z głównych sposobów radzenia sobie z tymi fluktuacjami. Teraz firmy mogą przechowywać wszystko w firmie.

Mniej oczywistą korzyścią dla asystentów głosowych jest to, że pomagają zmniejszyć rotację personelu. Wielu pracowników call center jest wypalonych z powodu samej liczby połączeń, które muszą obsłużyć, oprócz powtarzalnego charakteru tych połączeń. Gdy klienci dzwonią do Twojej firmy, aby sprawdzić stan swojego konta lub dowiedzieć się, jakie jest saldo kredytowe, asystent głosowy może odciążyć pracownika od tego bardziej monotonnego zadania. Jest to rodzaj zadania, z którym asystent głosowy może z łatwością sobie poradzić, ale które dla operatora może być męczące, gdy wykonuje je dzień po dniu. Asystenci głosowi doskonale radzą sobie z powtarzalnymi zadaniami, odciążając ludzi-specjalistów w ich codziennej pracy.

Wiele firm decyduje się na zarządzanie własnymi botami głosowymi za pośrednictwem platformy voicebotów i nie jest to tak skomplikowane, jak mogłoby się wydawać. Możesz zaktualizować skrypt voicebota o najnowsze informacje o firmie lub zmienić konfigurację obsługi niektórych zadań i procesów bez pisania ani jednej linijki kodu. Platformy Voicebot dają firmom kontrolę nad asystentami głosowymi, dzięki czemu łatwo jest zarządzać treściami i jakością marki we własnym zakresie.

W przypadku firm, które opierają się na danych i wskaźnikach, głosowa sztuczna inteligencja jest idealna do śledzenia wydajności call center. AI Voicebot wykorzystuje konwersję mowy na tekst i tekstu na mowę. Platforma Voicebot może nie tylko rejestrować statystyki połączeń, ale może również przechowywać tekstowe zapisy interakcji głosowych. Te transkrypty mogą być później wykorzystane do kontroli jakości, rozwiązywania problemów i badań rynku. Więc następnym razem uważaj, co mówisz do AI voicebota!

Możesz także zintegrować platformę voicebota z innym oprogramowaniem biznesowym. Na przykład, jeśli klient umawia się na spotkanie za pomocą wirtualnego asystenta, AI voicebot może zaktualizować wyznaczony kalendarz, który ostrzega pracowników o spotkaniu i wysyła klientowi przypomnienie SMS. Nie tylko jest ona dokładna, ale jak omówiliśmy wcześniej, automatyzacja zmniejsza część obciążeń administracyjnych personelu ludzkiego.

Branże wykorzystujące głosową sztuczną inteligencję w centrach kontaktowych

Istnieje wiele sektorów biznesowych wykorzystujących AI voicebot: logistyka, opieka zdrowotna, hotelarstwo, bezpieczeństwo, marketing i finanse, by wymienić tylko kilka. Prawie każda firma z call center lub jakąś formą contact center może skorzystać na automatyzacji za pomocą sztucznej inteligencji głosowej.

Przy całym wyrafinowaniu nowoczesnych platform botów głosowych bariery wejścia są niezwykle niskie. Nie są drogie, nie wymagają personelu technicznego do ich codziennej obsługi, a czas konfiguracji do uruchomienia usługi asystenta głosowego może nawet tydzień w niektórych przypadkach

Konsumenci dobrze zareagowali na wygodę automatyzacji głosu i lepszą obsługę klienta, jaką oferuje dzięki konwersacyjnej sztucznej inteligencji. Mimo to jest prawdopodobne, że zawsze będzie istniała potrzeba dostępności ludzkich specjalistów. Badanie Accenture (2020) wykazało, że 58% klientów nadal woli rozmawiać z przedstawicielem ludzkim, gdy mają pilny problem do rozwiązania.

Firma turystyczna TUI korzysta z asystentów głosowych z Talkie.ai we współpracy ze swoim zespołem „na żywo”. W sezonowych kampaniach turystycznych wkłada się wiele wysiłku w zapewnienie klientom najlepszych możliwych ofert z ich usług. AI Voicebot służy do kontaktowania się z klientami w celu przypominania im o wygasających ofertach i pomagają klientom sfinalizować zakupy z maksymalną korzyścią finansową. W przypadku TUI AI voiceboty obsługują około 50% połączeń od początku do końca. Ludzcy operatorzy są po to, aby zajmować się bardziej złożonymi pytaniami klientów, ale sztuczna inteligencja głosowa wykonuje wiele ciężkich zadań w centrum kontaktowym.

Symbiotyczny sojusz między ludźmi a sztuczną inteligencją głosową

Podczas gdy boty głosowe przodują w powtarzalnych zadaniach, prawdopodobnie nadal nie spełniają niektórych ludzkich standardów, jeśli chodzi o takie rzeczy, jak empatia. Poproś Voicebota, aby wziął pod uwagę Twoją trudną sytuację osobistą w domu lub w pracy, a w większości przypadków Twoje prośby rzucą się na cyfrowe głuche uszy. Z drugiej strony ludzie są na ogół całkiem dobrzy w empatii. Wiele osób zakłada, że ​​sztuczna inteligencja zastąpi pracę wykonywaną przez ludzi, ale w przypadku obsługi klienta relacja jest dużo bardziej symbiotyczna. 

„Wiele osób zakłada, że ​​sztuczna inteligencja zastąpi pracę wykonywaną przez ludzi, ale w przypadku obsługi klienta ta relacja jest znacznie bardziej symbiotyczna”.

Dlatego możemy powiedzieć, że ta relacja jest mało prawdopodobnym sojuszem między obsługą klienta a sztuczną inteligencją głosową. Obsługa klienta jest w istocie usługą głęboko ludzką, pomimo złej reputacji, którą czasami się spotyka. Automatyzacja na pierwszy rzut oka wydaje się polegać na wyeliminowaniu potrzeby ingerencji człowieka w usługi. Jednak dzięki sztucznej inteligencji głosowej i obsłudze klienta widzimy, jak ludzie i roboty współpracują ze sobą jako zespół, każdy wykorzystując swoje mocne strony i wzajemną korzyść… i mamy nadzieję, że naszą.