Chatbot i Voicebot a przebudowa modeli biznesowych w służbie zdrowia

Wykorzystanie chatbotów i voicebotów zmienia krajobraz biznesu. Mogą pomóc w obsłudze klienta, marketingu, a nawet zadaniach administracyjnych.Chatbot oferuje opłacalny sposób na zapewnienie komunikacji 24/7, niezbędnej w branży medycznej. Mogą również pomóc zautomatyzować zadania administracyjne, czyniąc ten proces bardziej wydajnym. W tym poście zbadamy, w jaki sposób liderzy instytucji opieki zdrowotnej mogą wykorzystać je w branży opieki zdrowotnej do przeprojektowania modeli biznesowych i poprawy opieki nad pacjentem.

Wykorzystanie chatbotów i voicebotów w ochronie zdrowia – perspektywa ogólna.

Chatbot i boty głosowe mogą pomóc w przeprojektowaniu modeli biznesowych i poprawie wyników leczenia pacjentów. Szpitale, oddziały ratunkowe i gabinety lekarskie mogą wykorzystywać chatboty ze sztuczną inteligencją (AI), aby zapewnić pacjentom spersonalizowaną opiekę, całodobowy dostęp do informacji o ich stanie zdrowia oraz przypomnienia o wizytach i lekach. Voiceboty mogą również ułatwić pacjentom umawianie wizyt i znajdowanie lekarzy. Dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji chatboty i boty głosowe mogą pomóc zwiększyć zaangażowanie pacjentów, obniżyć koszty i poprawić wyniki.

Istnieją różne cele technologii chatbotów, szczególnie te bardziej wyspecjalizowane. W przeciwieństwie do obietnic wirtualnych asystentów, którzy twierdzą, że wiedzą wszystko, te boty są przeznaczone do specjalistycznych celów, które można łatwiej zautomatyzować. Chatboty i voiceboty to stosunkowo nowe technologie, ale inwestorzy zaczęli je lubić. Ten wykres pokazuje, że branża chatbotów wkracza w swój dojrzały wiek.

Branża ma receptę na walkę z wyzwaniami związanymi z ciągle rosnącymi wydatkami, różnymi metodami prowadzenia dokumentacji i postrzeganym brakiem zaangażowania pacjentów. Chatboty i boty głosowe rewolucjonizują opiekę zdrowotną, przekształcając problemy w możliwości. Zapewniając szybki i łatwy dostęp do informacji oraz umożliwiając bardziej spersonalizowany i angażujący kanał interakcji, boty napędzane sztuczną inteligencją pomagają podmiotom świadczącym usługi zdrowotne w skutecznym świadczeniu usług i wypełnianiu luki w stosunku do osób potrzebujących pomocy.

W jaki sposób chatboty mogą pomóc w przeprojektowaniu modeli biznesowych?

Chatbot może pomóc podmiotom świadczącym opiekę zdrowotną przeprojektować ich modele biznesowe na kilka sposobów.

Po pierwsze, mogą zautomatyzować zadania administracyjne. Dzięki temu pracownicy służby zdrowia mogą zyskać więcej czasu na przyjmowanie większej liczby pacjentów lub zapewnianie bardziej spersonalizowanej opieki. Świetnym przykładem jest asystent głosowy Suki. Asystent głosowy Suki służy do zbierania i zapisywania notatek oraz rozmów z pacjentami w imieniu lekarzy. Sztuczna inteligencja automatycznie wypełnia elektroniczną dokumentację medyczną (EHR) i obsługuje wprowadzanie danych przez lekarza, dzięki czemu lekarze mogą poświęcić pacjentom więcej czasu. Celem jest poprawa interakcji lekarz-pacjent i zmniejszenie wypalenia zawodowego lekarzy, często związanego z nadmierną pracą administracyjną. Suki mówi, że jego technologia skraca czas, jaki lekarze spędzają na robieniu notatek o 76%. Według danych Suki, ten dodatkowy czas przekłada się na 12% większą liczbę pacjentów i roczny wzrost przychodów o 30 000 USD dla lekarza, który korzysta z tego rozwiązania.

Po drugie, chatboty mogą pomóc zwiększyć zaangażowanie pacjentów. Zapewniając szybki i łatwy dostęp do informacji i przypomnień, chatboty mogą pomóc pacjentom zapanować nad swoim zdrowiem. Jest to szczególnie ważne w przypadku chorób przewlekłych, w przypadku których pacjenci muszą aktywnie zarządzać swoim zdrowiem. Wefight to firma specjalizująca się w tworzeniu wirtualnych asystentów dla pacjentów i ich bliskich. Firma stworzyła chatbota o nazwie VIK. Vik to firma technologiczna zajmująca się pomocą pacjentom z rakiem i chorobami przewlekłymi oraz ich opiekunom poprzez dostarczanie spersonalizowanych wiadomości tekstowych. Odpowiedzi Vik są bardzo zróżnicowane, a pacjenci mogą znaleźć wszystkie istotne, sprawdzone pod względem jakości informacje medyczne, których potrzebują. Vik informuje o nowotworach i innych chorobach przewlekłych (astma, depresja, ból głowy…), metodach leczenia i ich skutkach ubocznych oraz jakości życia poprzez informacje na temat sportu, płodności, seksualności i diety. Zwrot kosztów i prawa pacjenta to tylko kilka dodatkowych praktycznych szczegółów.

Po trzecie, chatboty mogą pomóc obniżyć koszty. Automatyzując zadania i zwiększając zaangażowanie pacjentów, chatboty mogą pomóc świadczeniodawcom zaoszczędzić pieniądze. Firma Babylon Health wyszkoliła swojego chatbota, aby działał jako kontroler objawów na żądanie w ramach NHS w Wielkiej Brytanii. Bot z powodzeniem sklasyfikował 94% pacjentów testowych, którym został przedstawiony w badaniu walidacyjnym, i dopasował decyzje ekspertów w 85% sytuacji. Kolejnym świetnym przykładem, który fundamentalnie zmienia model biznesowy, jest praca w Advanced Analytics. Firma współpracowała z OSF HealthCare w celu przetestowania bota i zbudowania ustandaryzowanych procesów wokół uzyskania zgody na wykorzystanie automatyzacji w ramach EMR.

W przeszłości zadaniem pracowników było codzienne ręczne odwiedzanie witryny firmy ubezpieczeniowej w celu uzyskania aktualizacji dotyczących zatwierdzeń lub odmów uprzedniej autoryzacji lub skierowań. Organizacja poszukiwała lepszych opcji zarządzania tym procesem i skrócenia czasu poświęcanego na zadania administracyjne.

Firma Advanced Analytics była w stanie szybko zaprojektować, zbudować i wdrożyć chatbota, który zautomatyzował ten proces. Chatbot loguje się na stronie firmy ubezpieczeniowej, wyszukuje aktualizacje zgłoszeń, a następnie powiadamia pracowników o wszelkich zmianach.

Jaki jest najlepszy sposób na poprawę zaangażowania pacjentów?

Istnieje wiele sposobów na zwiększenie zaangażowania pacjentów, ale chatboty i boty głosowe to dwie najbardziej obiecujące technologie. Automatyzując zadania i zapewniając łatwy dostęp do informacji, chatboty i boty głosowe mogą pomóc pacjentom zapanować nad swoim zdrowiem. Stały dostęp do danych zdrowotnych w naturalny sposób tworzy pętlę sprzężenia zwrotnego, która jest zawsze żywa. Sztuczna inteligencja w chatbotach i botach głosowych może również uczyć się i ulepszać w miarę upływu czasu, dzięki czemu technologie te stają się bardziej skuteczne w miarę ich częstszego wykorzystywania.

Ponadto pacjenci chcą wiedzieć więcej, więcej rozumieć i szybciej radzić sobie z szumem informacyjnym. Tak więc chatbot i boty głosowe mogą przebić się przez szum i pomóc pacjentom uzyskać potrzebne informacje. Jednym z najlepszych sposobów na wyciszenie hałasu jest dzielenie się z klientami tylko tym, co ważne. Jednym z ekscytujących przykładów jest dźwignia kontekstu spotkań. W zależności od informacji dostarczonych do jednostki opieki zdrowotnej, boty mogą wywołać wizytę z perspektywy celu. Wyobraźmy sobie, że klient osiąga określony poziom BMI i konieczna jest zmiana diety. Voicebot może natychmiast zadzwonić do pacjenta, zaproponować konkretną dietę i umówić wizytę. Wizyta oparta na kontekście zwiększa zaangażowanie klienta i zapewnia precyzję leczenia.

Fascynującym przykładem jest Nividous, firma programistyczna dostarczająca rozwiązania sztucznej inteligencji. Firma stworzyła rozwiązanie oparte na chatbocie dla znanej organizacji zajmującej się opieką okulistyczną, posiadającej 120 lokalizacji w 10 stanach w Stanach Zjednoczonych. Rozwiązanie pomaga grupie efektywniej zarządzać swoją działalnością, zapewniając pacjentom centralne miejsce do umawiania wizyt i zadawania pytań.

Pacjenci mogą korzystać z botów Nividous RPA z obsługą czatu i głosu, aby wykonywać różne zadania, w tym znajdować najbliższy sklep i umawiać się na wizyty. Pętla informacji zwrotnych jest otwarta, ponieważ klienci mogą stale udostępniać swoje dane, prosić o informacje zwrotne i pozostawać zaangażowani podczas planowania spotkań, analizowania wyników i przygotowywania się do kolejnej wizyty. Firma osiągnęła niezwykłą poprawę, ponad 50% wizyt pacjentów rezerwuje za pośrednictwem chatbotów. Pomaga klinikom okulistycznym zaoszczędzić około 35% etatów wymaganych w call center i zwiększa efektywność procesów o 60%.

Wniosek

Przeprojektowanie modeli biznesowych w opiece zdrowotnej za pomocą chatbot i voicebotów jest możliwe i konieczne, aby wyprzedzić konkurencję. Z pomocą sztucznej inteligencji narzędzia te mogą zapewnić wydajniejszy i skuteczniejszy sposób komunikowania się z pacjentami, lekarzami i pozostałym personelem.