Spot – chatbot do walki z wrażliwymi problemami w pracy

Problem

Spot to aplikacja, dzięki której pracownicy mogą zgłaszać do działu HR wrażliwe problemy tj. molestowanie seksualne, dyskryminacja czy prześladowanie w pracy. Bardzo często okazuje się, że poszkodowany nie chce zgłaszać tego typu sytuacji, ze względu na wstyd lub lęk przed zemstą. Dzięki temu rozwiązaniu ofiara pozostaje anonimowa, a problem nie zostaje zamieciony pod dywan.

Rozwiązanie

Spot to chatbot, któremu pracownicy mogą zgłosić wystąpienie wrażliwego problemu. Bot zbiera informacje od osoby zgłaszającej o to, kiedy i gdzie doszło do incydentu, kto to zrobił i czy byli jacyś świadkowie. Odpowiedzi mogą być anonimowe lub zawierać nazwiska. Zespół firmy Shaw przechowuje informacje w swoim systemie przez 30 dni, na wypadek gdyby ofiara wróciła z problemem. Rozmowa z chatbot’em trwa około 10 minut, a następnie jej treść wysyłana jest automatycznie do odpowiedniego działku w firmie, w formacie PDF.

Chatbot przeprowadza z osobą zgłaszającą zdarzenie tzw. „wywiad kognitywny. Według Julii Shaw, jednej z założycieli startup’u, w tego typu wrażliwych sytuacjach istotne jest, aby wiedzieć „o co nie pytać”, ponieważ subiektywne komentarze mogą doprowadzić pracownika do przemyślenia lub błędnej interpretacji incydentu. Podstawą rzetelnego wywiadu poznawczego jest zadawanie praktycznych i neutralnych pytań – wyjaśnia Shaw. Co więcej, pracownicy mogą również czuć się bardziej komfortowo podczas rozmowy z botem, ze względu na zapewnioną anonimowość.

Jeśli chciałbyś zapisać się do naszego newslettera, zapraszam:

.

Wyniki

Po około trzech tygodniach od uruchomienia Spot, około 220 osób rozmawiało z nim o swoich doświadczeniach, a ponad 3000 odwiedziło witrynę TalkToSpot.

Jeśli podoba Ci się ten artykuł, myślę, że może Ci się również spodobać:

  1. Model biznesowy Uber
  2. Dlaczego innowacja jest ważna?
  3. Best AI companies to consider for investment

Chatbot’y usprawniają komunikację

Współczesny sposób komunikacji

Oczekiwania klientów

Chatbot’y, czyli programy komputerowe, których zadaniem jest prowadzenie konwersacji replikujących zachowania ludzkie, oparte są na zautomatyzowanych regułach, mechanizmach przetwarzania języka naturalnego (NLP) i uczeniu maszynowym (ML).

W dzisiejszych czasach Klienci wymagają szybkiej obsługi i nie chcą czekać na rozwiązanie problemu kilka dni, godzin, a czasem nawet minut – wymagają uzyskania odpowiedzi natychmiast. Według badań przeprowadzonych w jednej z europejskich firm telekomunikacyjnych przez Accenture, chatbot był w stanie poprawnie odpowiedzieć na 82% wszystkich zapytań Klientów, a wynik ten został osiągnięty już po pięciu tygodniach szkolenia chatbot’a. Co więcej, główną ich zaletą jest to, że są dostępne 24/7 i odpowiadają na zapytania Klientów szybciej niż ludzie. Chatbot’y usprawniają komunikację z Klientem, ale również zwiększają wydajność operacyjną i przynoszą oszczędności firmom. Według danych podanych w raporcie Deloitte, chatbot może zredukować koszty serwisu od 15 do nawet 90% w zależności od pełnionej funkcji. Należy zaznaczyć, że technologa ta jest jednak najbardziej efektywna w specyficznych, dokładnie zdefiniowanych obszarach. Skuteczność chatbot’a jest zdecydowanie gorsza, w przypadku konwersacji na uniwersalne tematy.

Wsparcie klienta

Na podstawie danych podanych przez Business Insider, chatbot’y najchętniej wykorzystywane są jako pierwsza linia wsparcie Klientów. Spośród ankietowanych 67% organizacji używało chatbot’a do obsługi Klienta w 2016r. Pomimo, że korzystanie z chatbot’ów staje się coraz popularniejsze to 56% konsumentów nadal preferuje pomoc człowieka. Według danych IBM, każdego roku zgłaszanych jest 265 miliardów zapytań do obsługi klienta, a ich obsługa kosztuje firmy aż $1,3mld. Chatboty mogą znacznie obniżyć te koszty, dzięki transformacji przestarzałej, nieefektywnej technologii na sztuczną inteligencję.

Chatboty mogą pomóc firmom zaoszczędzić na kosztach obsługi klienta, przyspieszając czas reakcji i odpowiadając na nawet 80% rutynowych pytań. Według danych IBM chatbot może zmniejszyć koszty utrzymywania serwisu aż o 30%. Według badania przeprowadzonego przez Deloitte, 56% firm z branży multimediów i technologii planuje w najbliższej przyszłości zainwestować w sztuczną inteligencję w Contact Center. Podczas wywiadów z menedżerami z ponad 450 międzybranżowych centrów kontaktowych, 33% procent stwierdziło, że planuje w najbliższej przyszłości zainwestować w chatboty do obsługi Klientów.

Najwyższym priorytetem dla tych inwestycji byłaby poprawa doświadczeń międzykanałowych. Wdrożenie chatbot’ów umożliwiłoby również firmom indywidualną interakcję z nieograniczoną liczbą Klientów, w sposób spersonalizowany i wydajny, oraz skalowanie zarówno w górę jak i dół zgodnie z zapotrzebowaniem i potrzebami biznesowymi.

Jeśli chciałbyś zapisać się do naszego newslettera, zapraszam:

.

Asystent głosowy

W ostatnich czasach bardzo popularne stały się rozwiązania asystentów głosowych. Do najpopularniejszych zaliczamy Siri (Apple), Asystent Google (Google), Cortana (Microsoft) oraz Alexa (Amazon). Jak pokazują statystyki Google, 20% wszystkich zapytań wyszukiwarce Google odbywa się za pomocą poleceń głosowych. Według Quoracreative, Google Home odpowiada poprawnie aż na 81% zapytań. Nieco gorzej radzi sobie Amazon Echo, ze skutecznością wynoszącą 64%. Według badań przeprowadzonych przez Capgemini, między 2017 a 2019 rokiem nastąpił wzrost wykorzystania asystentów głosowych przez dotychczasowych konsumentów do różnych celów, w tym do zakupów produktów spożywczych czy domowych (wzrost z 35% do 53%), interakcji z obsługą klienta po zakupie (wzrost z 37 % do 52%) oraz dokonywania płatności za produkty lub usługi (wzrost z 28% do 48%). Raport wykazał również, że konsumenci coraz częściej chwalą zdolność asystentów konwersacyjnych do zapewniania lepszych wrażeń. W 2017 roku 61% konsumentów wyraziło zadowolenie z używania głosowego asystenta osobistego, takiego jak Asystent Google lub Siri na swoich smartfonach; liczba ta wzrosła do 72% w 2019r.

Przyszłość chatbotów

Badania przeprowadzone przez Business Insider wskazują, że do 2024r. wartość rynku chatbot’ów będzie wynosiła $9,4mld, czyli wzrośnie aż o $6,8mld w porównaniu z rokiem 2019! Szacuje się, że CADGR w regionie Azji i Pacyfiku wynosi 9%, w Ameryce Północnej 31,2%, zaś w Europie 30,4% CAGR. Prognozy pokazują, że chatbot’y w segmencie obsługi Klienta będą najszybciej rozwijającym się segmentem rynku w latach 2019-2026 z CAGR na poziomie 31,6%.

Business Insider Intelligence szacuje, że nawet 73% zadań administracyjnych opieki zdrowotnej może zostać zautomatyzowanych przez sztuczną inteligencję, a wykorzystanie chatbot’ów może przynosić oszczędności sektorom opieki zdrowotnej, bankowości i handlu detalicznego $11mld rocznie do 2023rPodsumowując, chatbot’y stają się głównym nurtem różnych funkcji biznesowych i aplikacji konsumenckich. Automatyzacja wzmocni swoje korzenie i przezwycięży wszystkie wyzwania związane z chatbot’ami, przed którymi obecnie stoją firmy. Dogłębne zrozumienie wymagań biznesowych i odpowiednie wdrożenie botów znacznie wpłynie na doświadczenia Klientów.

Jeśli podoba Ci się ten artykuł, myślę, że może Ci się również spodobać:

  1. Inicjatywy cyfrowe IKEA
  2. Sztuczna inteligencja w innowacjach w handlu detalicznym – Amazon
  3. Best AI companies to consider for investment

Autorzy: Arek Skuza, Marta Musińska