Sztuczna Inteligencja: Powrót do Podstaw

Wstęp:

W szybko ewoluującym krajobrazie współczesnego biznesu, Sztuczna Inteligencja (AI) stanowi symbol transformacyjnej mocy. Jest nowym hasłem w społeczności biznesowej, i słusznie. Technologia ta, kiedyś odległy sen, teraz jest namacalną i integralną częścią naszych codziennych operacji. Od automatyzacji rutynowych zadań po pionierskie innowacje, ślad AI jest niezatarty. W tym artykule „Sztuczna Inteligencja, Powrót do Podstaw” zagłębiam się w istotę AI, rozwijając jej złożoności i pokazując jej potencjał w zwiększaniu dokładności i efektywności prognozowania. Dołącz do mnie, gdy będę badać podstawowe koncepcje i zastosowania w rzeczywistym świecie AI, oświetlając jej rolę jako katalizatora rewolucji biznesowej.

Jak używana jest AI w biznesie?

AI jest używana na całym świecie w biznesie do automatyzacji zadań roboczych, poprawy analizy danych i szybszego podejmowania lepszych decyzji. Rosnącym trendem w branży jest stosowanie narzędzi AI, takich jak ChatGPT, uczenie maszynowe i głębokie uczenie.

Firmy używają AI do poprawy doświadczeń klientów

Stosowanie AI jest ważne w poprawie doświadczenia klienta na punktach styku. Forbes Advisor donosi, że 75% organizacji obecnie używa chatbotów. Co ciekawe, 77% firm wykorzystuje AI do poprawy e-maili, podczas gdy 51% wykorzystuje je do personalizacji, która obejmuje rekomendację informacji o produkcie. Firma może również używać AI do tworzenia długoterminowych treści pisanych, w tym stron internetowych (41%) np. osobistych reklam (46%). W rzeczywistości liczba użytkowników AI w odbieraniu połączeń telefonicznych wynosi 45%. 45% używa AI do poprawy swoich SMS-ów.

AI do personalizowanych usług, doświadczeń i wsparcia klientów

AI może być używana do zapewniania spersonalizowanej obsługi klienta i doświadczeń klientów w wielu branżach. Wykorzystuje identyfikatory klientów i skonsolidowane informacje z wielu systemów do identyfikacji, kim jest użytkownik. Chociaż powszechnie akceptuje się używanie AI w ten sposób, Earley twierdzi, że firmy są wciąż zdolne. Uważam, że personalizacja nie zachodzi tak szybko, jak byśmy tego chcieli i nie jest tak łatwa.

Analiza danych i wnioski

Sztuczna inteligencja może analizować ogromne ilości danych, których ludzcy naukowcy nie mogliby analizować ręcznie. Od interakcji klientów z dostawcami po informacje marketingowe po skuteczne kampanie marketingowe, wszystkie te dane dadzą ci szczegółowy wgląd w wydajność Twojej firmy dla lepszej wydajności. Big Data i sztuczna inteligencja pozwalają algorytmom na szybką analizę zbiorów danych, oszczędzając czas i energię.

Procesy biznesowe, które Sztuczna Inteligencja Ulepsza

Sztuczna inteligencja pomaga organizacjom stać się bardziej zwinne i efektywne. Według ostatniego badania Forbes Advisor, AI jest używane do zarządzania różnymi funkcjami i działaniami biznesowymi. Większość przedsiębiorstw wykorzystuje uczenie maszynowe do poprawy procesów produkcyjnych, podczas gdy 51% wykorzystuje je do poprawy automatyzacji procesów, a 52% do badań SEO i słów kluczowych. Duża część firm używa AI do zbierania i analizowania informacji (40% firm), tworzenia nowych pomysłów (38%). AI będzie również usprawniać wewnętrzny plan komunikacyjny, prezentację i raportowanie (46%). Biznes również zatrudnia sztuczną inteligencję (31%) do pisania stron internetowych (39% ogółem).

Jaka jest przyszłość AI w biznesie?

Szacuje się, że AI zautomatyzuje prawie 70% miejsc pracy i stworzy miliardy nowych miejsc pracy na całym świecie między 2021 a 2030 rokiem oraz zwiększy globalną produktywność ekonomiczną i rentowność. McKinsey, 14 czerwca 2023 r.

Większość właścicieli firm spodziewa się, że AI będzie miało pozytywny wpływ na ich biznes

Kilka firm twierdzi, że sztuczna inteligencja jest użyteczna dla ich firm. Większość respondentów przewiduje, że stosowanie sztucznej inteligencji pomoże poprawić wyniki sprzedaży i poprawić relacje sprzedażowe. AI jest postrzegana jako cenny atut w ulepszaniu decyzji (42%), zmniejszaniu czasu reakcji (32%) i zapobieganiu błędom (48%). Firmy oczekują, że AI będzie w procesie poprawy ich procesów pracy (42%).

Przełomowa Rola AI w Biznesie:

Sztuczna Inteligencja, zwana tutaj AI, może być przełomowa dla firm, i jest kilka podstawowych powodów, dla których tak jest. AI obniża koszt prognozowania. Dr Ajay Agarwal, Avi Goldfarb i Joshua Gans w swojej książce „Maszyny prognozujące” wyjaśniają, jak AI, a konkretnie modele uczenia maszynowego i głębokiego uczenia, obniżają koszt dokonywania prognoz. W tym kontekście prognoza wypełnia brakujące informacje na podstawie już znanych informacji. W praktycznych warunkach może to oznaczać ulepszanie podejmowania decyzji, nowe możliwości biznesowe i relacje z klientami oraz znaczne zyski efektywności. Zagłębmy się nieco głębiej w każdą z tych kwestii.

Ile firm używa AI?

Ponad 90% obecnie używa AI w swoich firmach. Wiele firm adoptuje sztuczną inteligencję dla swojej strategii marketingowej. 73% uważa AI za swój priorytet.

Jak działa AI w cyfrowym biznesie?

Oprogramowanie oparte na AI umożliwia symulację lub testowanie wielu scenariuszy w celu wsparcia projektowania produktów, optymalizacji lub modelowania prognozowania. Aby poprawić przewagi konkurencyjne, organizacje muszą być bardziej efektywne w cyfrowym świecie.

Trzy rodzaje AI

Firma musi postrzegać AI z perspektywy biznesowej, a nie technologicznej. AI może być używane do wspierania szeregu procesów biznesowych: automatyzowania procesów przez zdobywanie wglądu poprzez analizę danych.

Source: Prediction Machines

Ulepszanie podejmowania decyzji dzięki sztucznej inteligencji

Ulepszone podejmowanie decyzji oznacza, że ponieważ prognozy są bardziej dokładne i tańsze, łatwiej jest dla wielu organizacji i osób podejmować świadome decyzje.

Rola dokładnych prognoz w procesach biznesowych

Organizacje mogą lepiej przewidywać zachowania konsumentów poprzez komunikację z klientami i kampanie marketingowe za pomocą dużych modeli językowych, lub, aby być bardziej konkretnym, Tesla, używając dużych danych poprzez mierzenie telemetrii pojazdu i informacji zwrotnej, której udzielasz za każdym razem, gdy wyłączasz autopilota, może szkolić model na tych danych, aby zapewnić ciągły mechanizm doskonalenia. Niższe koszty prognozowania otwierają nowe modele biznesowe i usługi. Na przykład, autonomiczne pojazdy polegają ciężko na zdolności AI do przewidywania warunków ruchu, ruchu pieszych i potencjalnych zagrożeń. Dzięki dokładniejszym prognozom, zasoby mogą być przydzielane bardziej efektywnie. Ten diagram przedstawia przepływ pracy zadania w kontekście uczenia maszynowego, nazywanego „Anatomią zadania”. Zaczyna się od „Wejścia”, gdzie dane są wprowadzane do systemu, po czym następuje „Prognoza”, gdzie model przetwarza wejście, aby dokonać prognozy lub decyzji. Faza „Działania” to moment, w którym wykonywana jest namacalna operacja na podstawie prognozy, prowadząca do „Wyniku”, czyli rezultatu podjętego działania. Następnie podawane jest „Informacje zwrotne” na podstawie wyniku, które są używane do „Szkolenia” modelu, tym samym poprawiając jego przyszłe prognozy i działania. Cykl sugeruje ciągły proces nauki i adaptacji, zwiększający osąd modelu z biegiem czasu.

Rola dokładnych prognoz w opiece zdrowotnej

W sektorach takich jak opieka zdrowotna, AI może przewidywać wybuchy chorób lub pogorszenie stanu pacjenta, umożliwiając proaktywne, a nie reaktywne, odpowiedzi. AI zrobi to, korzystając z historycznych i bieżących danych syntetyzowanych przez ekspertów. AI jest inteligentne tylko wtedy, gdy ma doskonały początkowy zestaw danych treningowych. Model AI jest tylko tak dobry, jak dane, które mu podajesz. Kiedy już je ma, zacznie „mieć swój własny umysł, jeśli można tak powiedzieć” i dokonywać prognoz na podstawie dostarczonych mu danych.

Wprowadzenie do macierzy pomyłek:

Zanim zagłębimy się głębiej w podstawy, jest jeszcze jedno pojęcie, które należy zrozumieć: macierz pomyłek. Macierz pomyłek to koszt popełnienia błędnych lub prawidłowych prognoz. Jest to kluczowe narzędzie do oceny maszynowego i głębokiego uczenia się i modeli, szczególnie zadań klasyfikacji. Opiera się na czterech podstawowych zasadach: Prawdziwie Pozytywny, Prawdziwie Negatywny, Fałszywie Pozytywny i Fałszywie Negatywny. Ten diagram pokazuje macierz pomyłek, narzędzie używane w uczeniu maszynowym do oceny wydajności modeli klasyfikacji. Pokazuje cztery wyniki prognoz: Prawdziwie Negatywne (TN) i Prawdziwie Pozytywne (TP) reprezentują poprawne prognozy dla klas negatywnych i pozytywnych odpowiednio. Fałszywie Pozytywne (FP), czyli błędy typu I, występują, gdy model błędnie przewiduje klasę pozytywną, a Fałszywie Negatywne (FN), czyli błędy typu II, zdarzają się, gdy model błędnie przewiduje klasę negatywną. Ta macierz pomaga zrozumieć dokładność modelu, porównując przewidywane wyniki z rzeczywistymi.

Zrozumienie Prawdziwie Pozytywnych:

Rzeczywisty lub prawdziwie pozytywny oznacza, że model AI poprawnie przewidział wynik. Przykładem jest przeprowadzenie testu medycznego, który poprawnie identyfikuje pacjentów z chorobą.

Rola Prawdziwie Negatywnych:

Prawdziwie negatywny wynik występuje, gdy model dokładnie przewiduje przeciwną stronę, czyli klasę negatywną. W tym samym scenariuszu testu medycznego prawdziwie negatywny poprawnie przewidział pacjentów, którzy nie mają choroby.

Fałszywie Pozytywne i Błąd Typu I

Fałszywie pozytywny występuje, gdy model błędnie przewiduje wynik. W naszym scenariuszu testu medycznego fałszywie pozytywny to sytuacja, w której błędnie wskazuje, że pacjent ma chorobę, podczas gdy w rzeczywistości jest zdrowy. To jest również znane jako błąd typu I. Mogą być szczególnie problematyczne i oszczędzać wiele zasobów ludzkich i czasu wydawanego gdzie indziej.

Fałszywie Negatywne i Błąd Typu II

Fałszywie negatywny występuje, gdy model błędnie przewiduje przeciwną stronę, czyli więcej danych w klasie negatywnej. W naszym scenariuszu może to oznaczać, że model całkowicie zawodzi w identyfikacji pacjenta z chorobą. To jest znane jako błąd typu II. Fałszywie negatywne mogą być niebezpieczne, szczególnie w diagnozie medycznej, ponieważ mogą prowadzić do braku leczenia istniejącego stanu.

Efekt AI i jego implikacje:

Przejdźmy teraz do kilku kluczowych pojęć, o których wspomniał dr Sheen S. Levine, profesor nadzwyczajny w Naveen Jindal School of Management, UT Dallas, w swojej klasie Innowacje w Sztucznej Inteligencji. Najpierw musisz zrozumieć, że GPT (General Purpose Technology) może być używana w szerokim zakresie sektorów/branż i ma efekty uboczne, które wpłyną również na rozwój ludzki, społeczeństwa i gospodarkę. GPT używa inteligencji do przyjmowania/integrowania informacji w nowatorski sposób w różnych okolicznościach. Sama AI to maszyny oceniające ludzkie myśli. Efekt AI oznacza, że gdy maszyna potrafi coś zrobić, nie jest już uważana za inteligentną. Klasycznym przykładem efektu AI jest gra w szachy. Przez wiele lat szachy były uważane za symbol ludzkiej inteligencji. Gra wymaga od ciebie przewidywania, strategicznego myślenia, przewidywania i umiejętności podejmowania decyzji. Ale w 1997 roku Deep Blue firmy IBM pokonał mistrza świata w szachach, Garrego Kasparowa. Ten kamień milowy dla świata AI pokazał, jak AI może przewyższać ludzi w zadaniach strategicznego myślenia. Po tym wydarzeniu narracja zmieniła się z „tylko inteligentne istoty mogą grać w szachy” na „szachy to tylko zestaw matematycznych obliczeń dobrze dostosowanych do komputerów”.

Studia przypadków: Smart Gating Technology American Airlines

W szybkim świecie lotnictwa efektywność i zarządzanie czasem są kluczowe. Dostrzegając to, American Airlines podjęło znaczący krok do przodu w sezonie świątecznym, wprowadzając innowacyjną technologię Smart Gating. To zaawansowane narzędzie stanowi połączenie ekspertów technologicznych American’s IT i zespołów operacyjnych, pokazując, jak sztuczna inteligencja (AI) i inteligentne algorytmy mogą przekształcać codzienne wyzwania w usprawnione procesy. Według American Airlines, w swoich głównych węzłach, takich jak DFW, „narzędzie pomogło przewoźnikowi skrócić czasy kołowania samolotów w DFW o 20% lub około dwie minuty na lot. Te minuty się sumują – Smart Gating pomogło American Airlines zmniejszyć czas kołowania samolotów w DFW o ponad 11 godzin każdego dnia” (American Newsroom, Straight to the gate this holiday season).

Rozwój i wdrożenie:

American Airlines opracowało technologię Smart Gating, aby sprostać trzem krytycznym wyzwaniom operacyjnym: konfliktom bramek, zatorom na płycie postojowej i czasom kołowania. Wykorzystując zaawansowane algorytmy AI, technologia dynamicznie przydziela samoloty do najbliższej dostępnej bramki. To proaktywne podejście polega nie tylko na znalezieniu pustej bramki, ale także na uwzględnieniu kilku czynników, takich jak czas obracania, typ samolotu i bliskość do następnej bramki odlotu samolotu.

Wpływ na operacje:

Wpływ tej technologii był ogromny. System inteligentnego kołowania znacznie zmniejszył konflikty bramek, gdzie dwóm samolotom przypisano tę samą bramkę. To zmniejszenie konfliktów bramek prowadzi do płynniejszej operacji i poprawy doświadczeń klientów. Ponadto, przydzielając bramki bardziej efektywnie, technologia odegrała kluczową rolę w zmniejszeniu zatorów na płycie postojowej. Jest to szczególnie ważne podczas szczytowych godzin podróży, gdy ruch na lotnisku jest największy.

Korzyści środowiskowe i ekonomiczne:

Kolejną znaczącą przewagą konkurencyjną tej technologii jest jej wkład w zrównoważony rozwój środowiskowy. Skracając czasy kołowania, system Smart Gating pomógł zmniejszyć zużycie paliwa, a tym samym ślad węglowy operacji linii lotniczej. Ekonomicznie przekłada się to na oszczędności dla linii lotniczej, podczas gdy środowiskowo stanowi krok w kierunku bardziej zrównoważonych praktyk lotniczych.

Perspektywy na przyszłość:

Patrząc w przyszłość, sukces technologii Smart Gating otwiera nowe możliwości dla AI w branży lotniczej. Służy jako studium przypadku dla innych linii lotniczych i lotnisk szukających optymalizacji operacji. Ponadto podkreśla potencjał AI nie tylko do usprawniania procesów, ale także do pozytywnego przyczyniania się do zrównoważonego rozwoju środowiskowego i zadowolenia klientów. Aby przeczytać więcej o technologii Smart Gating American Airlines, odwiedź https://news.aa.com/news/news-details/2023/American-is-using-machine-learning-to-keep-its-hubs-moving-this-holiday-season-OPS-DIS-12/default.aspx

Wyzwanie wykrywania oszustw PayPal:

Tło wyzwania wykrywania oszustw PayPal:

Problem: Jako jedna z największych platform płatności online, PayPal przetwarza miliony transakcji dziennie. Przy tej objętości firma stoi przed znacznym ryzykiem działalności oszukańczej, co może prowadzić do znaczących strat finansowych i uszkodzenia zaufania klientów.

Tradycyjne metody: Początkowo PayPal polegał na tradycyjnych systemach opartych na regułach do wykrywania oszustw. Te systemy flagowały transakcje na podstawie predefiniowanych kryteriów, ale miały trudności z złożonością i ewoluującą naturą oszustw.

Wdrożenie AI w wykrywaniu oszustw:

Wprowadzenie uczenia maszynowego: Aby wzmocnić swoje możliwości wykrywania oszustw, PayPal zwrócił się do algorytmów uczenia maszynowego. Te algorytmy są zdolne do analizowania ogromnych ilości danych transakcyjnych w czasie rzeczywistym, ucząc się wzorców i dostosowując się do nowych rodzajów działalności oszukańczej.

Analiza danych: System AI bada różne aspekty każdej transakcji, w tym kwotę, lokalizację kupującego i sprzedawcy, urządzenie używane do transakcji oraz historię transakcji zaangażowanych stron.

Analiza behawioralna: System wykorzystuje również analizę behawioralną do zrozumienia typowych wzorców użytkowników, pomagając w identyfikacji anomalii, które mogą wskazywać na oszustwo.

Ten diagram ilustruje przepływ pracy automatyzacji procesu Systemu Wykrywania Oszustw (FDS) wykorzystującego technologię uczenia maszynowego i AI. Oto krok po kroku wyjaśnienie przedstawionego procesu:

 1. Rejestry i informacje o użytkownikach: Pierwszym krokiem jest zebranie danych osobowych i transakcyjnych użytkowników. Te informacje stanowią podstawę dla systemu do zrozumienia normalnych wzorców zachowania użytkowników.
 2. Zbieranie i przetwarzanie przy użyciu technologii uczenia maszynowego i AI: Te dane są następnie wprowadzane do systemu AI, gdzie algorytmy uczenia maszynowego przetwarzają informacje. System AI jest szkolony do identyfikowania wzorców i zachowań wskazujących na normalne i oszukańcze działania.
 3. Analizowanie i wykrywanie przy użyciu technologii uczenia maszynowego i AI: W tej fazie przetworzone dane są analizowane pod kątem wykrycia jakichkolwiek anomalii lub oznak oszustwa. System wykorzystuje historyczne i rzeczywiste dane do wykrywania niespójności, które mogą sugerować oszukańcze transakcje.
 4. Reagowanie (Zatwierdzenie / Blokada / Dodatkowe uwierzytelnianie): Gdy potencjalne oszustwo zostanie wykryte, system decyduje o odpowiednich działaniach. Może zatwierdzić transakcję, jeśli wydaje się być legalna, zablokować transakcję, jeśli prawdopodobnie jest oszukańcza, lub zażądać dodatkowego uwierzytelnienia, aby zweryfikować tożsamość użytkownika.
 5. Zapisywanie wzorców nietypowych transakcji finansowych: System rejestruje szczegóły wykrytych oszukańczych działań. Te wzorce są zapisywane i używane do udoskonalenia modelu AI, zwiększając jego dokładność w przyszłym wykrywaniu oszustw.
 6. Monitorowanie i audyt: Ostatnim krokiem jest ciągłe monitorowanie i audytowanie transakcji, aby upewnić się, że system działa zgodnie z założeniami i dokonać wszelkich niezbędnych korekt. Pomaga to w utrzymaniu integralności procesu wykrywania oszustw.

Cykliczne strzałki między etapami „Analizowanie i wykrywanie” oraz „Monitorowanie i audyt” procesu biznesowego podkreślają, że proces ten jest iteracyjny; system ciągle uczy się i poprawia z każdą transakcją. Przepływ od „Reagowania” z powrotem do „Analizowania i wykrywania” wskazuje, że wyniki transakcji, czy to zatwierdzone, zablokowane lub poddane dodatkowemu uwierzytelnieniu, również są wprowadzane z powrotem do systemu do ciągłego uczenia się i optymalizacji funkcji biznesowych. Zapewnia to, że FDS pozostaje dynamiczny i adaptacyjny do pojawiających się taktyk oszustw.

Wyniki i rezultaty:

 • Zmniejszenie oszustw: PayPal zgłosił znaczny spadek oszukańczych transakcji od momentu wdrożenia AI, co dowodzi skuteczności uczenia maszynowego w identyfikacji i zapobieganiu oszustwom.
 • Poprawiona dokładność: System AI ma niższą stopę fałszywie pozytywnych wyników w porównaniu z tradycyjnymi metodami. Oznacza to, że legalne transakcje są mniej prawdopodobne do błędnego oznaczenia jako oszukańcze, poprawiając doświadczenie użytkownika.
 • Adaptacyjność: Modele uczenia maszynowego ciągle dostosowują się do nowych taktyk oszustów. W miarę jak oszuści ewoluują swoje metody, system AI uczy się i dostosowuje, utrzymując wysoki poziom bezpieczeństwa.

Wykorzystanie sztucznej inteligencji do napędzania innowacji organizacyjnych

Wstęp

Innowacje organizacyjne, kluczowe dla opracowywania i wdrażania nowych pomysłów, produktów i usług, są niezbędne do utrzymania konkurencyjności i sukcesu w dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym. Sztuczna inteligencja (AI/ SI) w innowacjach organizacyjnych odgrywa kluczową rolę w tej ewolucji.

PwC Study Higlighting the Importance of Innovation to CEOs

Generowanie pomysłów jest fundamentem innowacji organizacyjnych. Bez nowych pomysłów nie może być mowy o innowacjach. Jednak generowanie pomysłów może być wyzwaniem, szczególnie w dużych organizacjach. Może tam występować wewnętrzny opór i opór wobec nowych pomysłów, a tworzenie kultury innowacji może być trudne.

Sztuczna inteligencja (AI) może być wykorzystana do przezwyciężenia tych wyzwań i napędzania innowacji organizacyjnych. AI może generować innowacyjne pomysły, identyfikować i rozwiązywać problemy, odkrywać nowe możliwości i przezwyciężać wewnętrzny opór.

Wykorzystanie SI do generowania innowacyjnych pomysłów

Sztuczna inteligencja (AI) szybko zmienia sposób, w jaki pracujemy i żyjemy. Jednym z najbardziej ekscytujących zastosowań AI jest dziedzina generowania pomysłów. Narzędzia oparte na AI mogą pomóc nam generować nowe pomysły szybciej i wydajniej oraz odkrywać nowe możliwości, które sami moglibyśmy jeszcze nie rozważać.

Istnieje wiele różnych sposobów wykorzystania AI do generowania pomysłów. Niektóre z najpopularniejszych narzędzi i technik to:

Narzędzia do burzy mózgów

Narzędzia do burzy mózgów oparte na SI dla innowacji

Burza mózgów jest nieodłącznym elementem procesu innowacji. Pozwala zespołom szybko i efektywnie wygenerować dużą liczbę pomysłów. Jednak tradycyjne sesje burzy mózgów mogą być ograniczone przez uprzedzenia i doświadczenia uczestników. Wpływa to również na rurę pomysłów, niezbędną do dostarczania kreatywnych rozwiązań.

Narzędzia do burzy mózgów oparte na AI mogą pomóc przezwyciężyć te wyzwania. Te narzędzia mogą generować szerszy zakres pomysłów, w tym różnorodne i kreatywne pomysły, które inaczej mogłyby nie zostać pomyślane. Mogą również pomóc zidentyfikować i zbadać różne perspektywy, prowadząc do bardziej innowacyjnych rozwiązań.

Na przykład narzędzie do burzy mózgów oparte na AI https://www.wazoku.com/ pomaga zespołom generować pomysły i głosować na najlepsze z nich. Stworzyli czołowe oprogramowanie do zarządzania innowacjami na rynku, napędzane przez AI. Współpracuj i współtwórz z kimkolwiek, gdziekolwiek, kiedykolwiek – wszystko za pośrednictwem pojedynczej, specjalnie zbudowanej platformy wyposażonej w zaawansowaną analizę danych. AI pomoże ci usprawnić cały proces, skupiając się na generowaniu pomysłów i procesie ideacji.

Tego rodzaju narzędzia mogą być wykorzystywane do wspierania różnych technik generowania pomysłów, takich jak:

 • Myślenie nieograniczone
 • Odwrócona rola
 • Wyzwanie pomysłowe

Narzędzia do burzy mózgów oparte na AI mogą również zarządzać procesem ideacji, od generowania pomysłów po wybór pomysłów po wdrożenie. Może to pomóc zespołom szybciej i wydajniej realizować swoje pomysły.

Oto kilka korzyści z wykorzystania narzędzi do burzy mózgów opartych na AI:

 • Generowanie dużej liczby pomysłów szybko i efektywnie.
 • Identyfikacja i eksploracja różnych perspektyw.
 • Zwiększenie kreatywności. Poprawa jakości pomysłów.
 • Przyspieszenie procesu innowacji.

Rozważ wykorzystanie narzędzia do burzy mózgów opartego na AI, aby wygenerować świetne pomysły na Twój kolejny projekt innowacyjny. Pracując z takimi narzędziami, czasami poczujesz, że Twoje myślenie może być bardziej zrównoważone i szybsze. AI może imponująco wspierać generowanie pomysłów i nadać kreatywnemu myśleniu drugie życie.

Silniki sugerujące pomysły:

Silniki sugerujące pomysły oparte na AI mogą sugerować nowe pomysły na podstawie danych wejściowych użytkownika. Te silniki mogą również pomóc w ocenie pomysłów i zidentyfikować najbardziej obiecujące z nich. Silniki sugerujące pomysły oparte na AI mogą generować nowe pomysły na produkty, kampanie marketingowe, strategie biznesowe i więcej. Ogólnie rzecz biorąc, szukasz nowych sugestii dotyczących istniejących pomysłów, produktów, kampanii itp.

Jedną z kluczowych korzyści z wykorzystania silnika sugerującego pomysły opartego na AI jest to, że może on pomóc przezwyciężyć ograniczenia ludzkiej kreatywności. Ludzie mogą być ograniczeni przez własne doświadczenia i uprzedzenia, ale silniki oparte na AI mogą czerpać z znacznie szerszego zakresu informacji, aby generować nowe pomysły.

Oto kilka przykładów, jak można wykorzystać silniki sugerujące pomysły oparte na AI:

 • Zespół ds. rozwoju produktu może używać silnika opartego na AI do generowania nowych pomysłów na produkty na podstawie opinii klientów, trendów rynkowych i istniejących produktów.
 • Zespół marketingowy może używać silnika opartego na AI do generowania nowych pomysłów na kampanie na podstawie demografii, zainteresowań i poprzednich zachowań docelowej grupy odbiorców.
 • Zespół ds. strategii biznesowej może używać silnika opartego na AI do generowania nowych pomysłów na strategie na podstawie misji, wizji i wartości firmy.

Chcesz tworzyć pomysły na podstawie tego, co masz, i robić to z prędkością światła i najniższym możliwym kosztem.

Silniki sugerujące pomysły oparte na AI mogą być również wykorzystywane w połączeniu z innymi technikami generowania pomysłów, takimi jak:

 • Technika SCAMPER: Technika SCAMPER to technika burzy mózgów, która polega na zadawaniu pytań dotyczących istniejącego produktu lub pomysłu w celu wygenerowania nowych pomysłów. Silniki sugerujące pomysły oparte na AI mogą być wykorzystywane do automatyzacji techniki SCAMPER i generowania szerszego zakresu pomysłów.
 • Mapowanie myśli: Mapowanie myśli to technika wizualizacji używana do generowania i organizowania pomysłów. Silniki sugerujące pomysły oparte na AI mogą generować nowe pomysły i dodawać je do mapy myśli. Wypróbuj taskade.com lub ayoa.com. Wypróbuj je (używane w moich projektach), a zarządzanie twoimi pomysłami i myślenie konwergentne nigdy nie będzie takie samo.
 • Sześć kapeluszy myślenia: Sześć kapeluszy myślenia to technika burzy mózgów, która polega na myśleniu o problemie z sześciu różnych perspektyw. Silniki sugerujące pomysły oparte na AI mogą generować pomysły dla każdego z sześciu kapeluszy myślenia (Notion ma na to szablon: https://www.notion.so/templates/ai-driven-six-thinking-hats i jest oparte na AI)

Silniki sugerujące pomysły oparte na AI mogą być cenne dla firm i osób poszukujących nowych pomysłów i rozwiązań problemów.

Jak używać silników sugerujących pomysły oparte na SI do generowania skutecznych pomysłów

Oto kilka wskazówek, jak używać silników sugerujących pomysły oparte na AI do generowania skutecznych pomysłów:

 • Bądź jasny co do swoich danych wejściowych: Im bardziej konkretny jesteś co do swoich danych wejściowych, tym lepiej silnik oparty na AI może generować odpowiednie pomysły.
 • Użyj różnorodnych danych wejściowych: Im więcej informacji dostarczysz, tym bardziej różnorodne będą pomysły.
 • Użyj silnika do generowania nowych pomysłów, a nie tylko do oceny istniejących pomysłów: Silniki sugerujące pomysły oparte na SI mogą generować nowe pomysły od podstaw, a nie tylko oceniać istniejące pomysły.

Jak oceniać pomysły wygenerowane przez silniki sugerujące pomysły oparte na SI

Po wygenerowaniu listy pomysłów za pomocą silnika opartego na AI, musisz je ocenić, aby zidentyfikować najbardziej obiecujące z nich. Oto kilka czynników, które należy wziąć pod uwagę podczas oceny pomysłów:

 • Wykonalność: Czy pomysł jest wykonalny do wdrożenia? Wartość: Czy pomysł stworzy wartość dla klientów lub użytkowników?
 • Różnicowanie: Czy pomysł różni się od tego, co jest już dostępne?
 • Potencjalny wpływ: Jaki jest potencjalny wpływ pomysłu? Uważam, że nie ma AI bez przynajmniej obliczonego ROI. Dlatego ten post powinien być pierwszy w tej kolejności.

Narzędzia do rozwiązywania problemów:

Wykorzystując moc sztucznej inteligencji, narzędzia do rozwiązywania problemów wzmacniają surową kreatywność w grupowych ustawieniach, tworząc współpracujące środowisko, które uprawia więcej pomysłów, wpaja zaangażowanie w pierwsze zasady i ostatecznie prowadzi do innowacyjnych rozwiązań. Poprzez interaktywną metodę, te narzędzia aktywnie zachęcają uczestników do wkładu, jednocześnie łagodząc wpływ potencjalnie niekorzystnych pomysłów.

W krajobrazie rozwiązywania problemów grupowych, narzędzia oparte na AI służą jako katalizatory dla:

 • Podniesienie surowej kreatywności: SI zapala surową kreatywność, generując wskazówki i pomysły, dostarczając uczestnikom w grupowym ustawieniu różnorodnych bodźców. Na przykład narzędzie AI może prowokować sesje burzy mózgów listą losowych słów lub zwrotów. Bardi i GPT mogą być tutaj pomocne. Możesz mieć operatora, który prowadzi sesję z tymi narzędziami pracującymi na boku.
 • Wzmocnienie dynamiki grupowej: SI ułatwia współpracę, oferując wspólne przestrzenie robocze, gdzie uczestnicy mogą swobodnie dzielić się, dyskutować i wspólnie oceniać pomysły, zapewniając dynamiczną wymianę myśli w grupie. Miro to kolejny przykład narzędzia opartego na SI.
 • Proliferacja pomysłów: SI rozszerza spektrum generowania pomysłów, eksplorując szeroki zakres możliwości, wykorzystując wzorce i trendy w danych lub syntetyzując różne koncepcje, aby generować świeże i innowacyjne pomysły.
 • Przyjęcie pierwszych zasad: SI zachęca grupy do podejścia do rozwiązywania problemów od pierwszych zasad, kwestionując konwencjonalne myślenie, sugerując alternatywne formułowania problemów lub identyfikując nowe ograniczenia i możliwości.

Sesje burzy mózgów z SI i odpowiednimi narzędziami

Technika „burza mózgów z AI” pojawia się jako dynamiczne i skuteczne podejście w kultywowaniu aktywnego udziału i nawigowaniu mniej korzystnych pomysłów w dynamice grupowej. Ta metoda strategicznie integruje kluczowe elementy, w tym strukturalne procesy, przejrzyste wytyczne uczestnictwa, narzędzia AI skoncentrowane na istotności i aktywny monitoring sesji. Jak widać na poniższym wykresie, wsparcie biurowe i kreatywne role są mocno wpływane przez AI. Dlatego AI może być używane jako przedłużenie pracowników, aby pomóc w generowaniu kreatywnych pomysłów i burzy mózgów.

Advances in technical capabilities could have the most impact on activities performed by educators, professionals, and creatives.

Strukturalne procesy rozpoczynają podróż ideacji, jasno definiując problem i wykorzystując narzędzia SI do indukowania generowania pomysłów. Obejmuje to współpracę grupową w ocenie i doskonaleniu mnóstwa generowanych pomysłów poprzez systematyczne podejście. Dodatkowo, technika obejmuje skojarzenia słowne i wymuszone relacje, zachęcając uczestników do eksplorowania nowych perspektyw i odkrywania powiązań między pozornie niepowiązanymi elementami. To nowatorskie podejście pobudza kreatywność i wzbogaca burzę mózgów, przekraczając granice i poszerzając modele umysłowe.

Przejrzyste wytyczne uczestnictwa odgrywają kluczową rolę w tworzeniu inkluzywności i kreatywności. Uczestników zachęca się do przyczyniania się różnorodnych pomysłów, niezależnie od postrzeganej wykonalności. Jednocześnie wytyczne odradzają przedwczesną krytykę w początkowej fazie burzy mózgów, tworząc sprzyjające środowisko dla generowania pomysłów. Włączenie wymuszonych relacji między pozornie niepowiązanymi elementami w tej fazie dodatkowo stymuluje eksplorację niekonwencjonalnych pomysłów.

Wybór narzędzi AI skoncentrowanych na istotności, dostosowanych do celów grupy, jest niezwykle ważny. Te narzędzia są zaprojektowane tak, aby były zgodne z podstawową funkcjonalnością grupy i pożądanym wynikiem, zapewniając bezpośredni i znaczący wpływ na generowanie pomysłów i rozwiązywanie problemów. Integracja skojarzeń słownych i eksploracja wymuszonych relacji między pozornie niepowiązanymi elementami wzmacniają istotność i stosowalność tych narzędzi AI.

Aktywny monitoring sesji pozostaje kluczowy dla utrzymania zrównoważonej i konstruktywnej atmosfery. Interwencje mogą być konieczne, jeśli uczestnicy zboczą w stronę przedwczesnej krytyki, podkreślając znaczenie przyjęcia wszystkich pomysłów podczas fazy burzy mózgów. To inkluzywne nastawienie obejmuje także pozornie niekorzystne pomysły, uznawane za potencjalne katalizatory cennych wglądów i wyzwań dla istniejących modeli umysłowych.

Technika „burza mózgów z AI” obejmuje strukturalne procesy i przejrzyste wytyczne niezbędne dla skutecznej dynamiki grupowej. Integruje innowacyjne elementy, takie jak skojarzenia słowne, wymuszone relacje i eksplorowanie pozornie niepowiązanych elementów. To wieloaspektowe podejście sprzyja kreatywności, zachęca do różnorodnych perspektyw i ostatecznie przynosi przełomowe pomysły, które są zgodne z podstawową funkcjonalnością grupy i pożądanymi wynikami.

Przezwyciężanie wewnętrznego oporu i zachęcanie do generowania pomysłów

Istnieją pewne wyzwania dla generowania pomysłów w organizacjach, w tym:

 • Strach przed porażką: Pracownicy mogą bać się dzielić swoimi pomysłami, obawiając się bycia ocenianymi lub wyśmiewanymi.
 • Brak wsparcia: Pracownicy mogą czuć się niepopierani przez swoich menedżerów lub kolegów w dzieleniu się swoimi pomysłami.
 • Biurokracja wewnętrzna: Biurokracja wewnętrzna może utrudniać usłyszenie i wdrożenie nowych pomysłów.

Platformy ideacyjne oparte na SI odgrywają kluczową rolę w kultywowaniu kultury pracy, która priorytetowo traktuje kreatywność i innowacje, szczególnie w dynamicznym krajobrazie generowania pomysłów. Te platformy wychodzą poza konwencjonalne przestrzenie wymiany pomysłów, tworząc bezpieczne i wspierające schronienie, gdzie pracownicy mogą swobodnie wyrażać swoje myśli, przyjmując różne techniki generowania pomysłów bez krytyki ani oceny.

W sferze technik generowania pomysłów, włączenie solidnego systemu nagród pojawia się jako kluczowy motywator. To podejście, ucieleśnione przez namacalne zachęty, takie jak nagrody, gwiazdy lub inne formy uznania, aktywnie stymuluje pracowników do głębszego zagłębiania się w proces twórczy. To weryfikuje wkład uczestników i wpaja poczucie wartości ich innowacyjnych rozwiązań, tworząc pozytywną pętlę sprzężenia zwrotnego, która staje się integralną częścią ciągłego udziału w procesie generowania pomysłów.

Generowanie pomysłów i gamification

Ponadto, integracja silników gamification znacznie wzmacnia doświadczenie ideacyjne. Te platformy przekształcają często metodyczny proces generowania pomysłów w dynamiczną i interaktywną przygodę, wprowadzając elementy rywalizacji, współpracy i zabawy. Ludzie również czują się bardziej szczęśliwi, dzieląc się „dziwnymi pomysłami”. Chodzi o to, aby proces generowania pomysłów, który obejmuje różnorodne procesy twórcze i kreatywne myślenie, był podobny do działalności przypominającej grę. To zachęca pracowników do eksploracji najdalszych zasięgów swoich wyobraźni i przyczyniania się nawet najbardziej niekonwencjonalnych i śmiałych koncepcji.

Jednak w szerszym kontekście wdrażania grywalizacji kluczowe jest unikanie nadmiernego myślenia nad procesem. Wiele prób grywalizacji upadło z powodu wdrożenia zbyt skomplikowanych narzędzi i systemów. Klucz tkwi w prostocie i skuteczności; platformy takie jak https://www.unily.com/features/gamification obrazują to podejście. Te platformy podkreślają znaczenie unikania niepotrzebnej złożoności, upraszczając wdrożenie i koncentrując się na przyjaznych dla użytkownika narzędziach. Dyrektywa jest jasna: zachęcać pracowników do eksplorowania kreatywnego myślenia, nie wikłając się w skomplikowane systemy, zapewniając płynniejszą integrację i bardziej bezproblemowe uczestnictwo.

To uproszczone podejście przyczynia się do pozytywnej zmiany kulturowej w organizacji i podkreśla znaczenie wykorzystywania różnych technik generowania pomysłów bez przytłaczającej złożoności. Tworzy środowisko, w którym pracownicy czują się bezpiecznie, dzieląc się swoimi pomysłami i są aktywnie motywowani do zaangażowania się w proces generowania pomysłów. Ta dynamiczna i zachęcająca atmosfera zapewnia, że organizacja wykorzystuje pełne spektrum kreatywności swojej siły roboczej, kultywując innowacyjną kulturę, która konsekwentnie napędza poprawę i wzrost.

Generowanie pomysłów oparte na danych

Generowanie pomysłów oparte na danych to strategiczne podejście, które wykorzystuje empiryczne dowody i wnioski wyciągnięte z analizy danych do informowania i inspirowania procesu twórczego. W dzisiejszym wysoce zdigitalizowanym i powiązanym świecie organizacje mają dostęp do ogromnych ilości danych generowanych przez różne źródła, w tym interakcje z klientami, trendy rynkowe i wskaźniki wydajności. Wykorzystując to bogactwo informacji, firmy mogą uzyskać wszechstronne zrozumienie swojej grupy docelowej, zidentyfikować pojawiające się wzorce i odkryć ukryte możliwości. Ten proces wykracza poza tradycyjne metody burzy mózgów, ponieważ opiera się na obserwacjach i trendach ze świata rzeczywistego, a nie wyłącznie na intuicji.

W kontekście generowania pomysłów opartego na danych, narzędzia analityczne i technologie odgrywają kluczową rolę w ekstrakcji znaczących wzorców i korelacji z dużych zbiorów danych. Te wnioski mogą napędzać innowacje, kierować podejmowaniem decyzji i zwiększać ogólne strategie biznesowe. Iteracyjny charakter generowania pomysłów opartego na danych pozwala organizacjom na ciągłe udoskonalanie i optymalizowanie swoich procesów twórczych na podstawie bieżących informacji zwrotnych i ewoluujących zestawów danych. Ostatecznie, to podejście umożliwia firmom podejmowanie świadomych decyzji, tworzenie produktów i usług, które rezonują z ich grupą docelową, i utrzymanie przewagi w dzisiejszym dynamicznym i konkurencyjnym krajobrazie rynkowym.

Budowanie pipeline pomysłów z SI

Budowanie pipeline pomysłów z SI polega na wykorzystaniu mocy sztucznej inteligencji do usprawnienia i wzmocnienia procesu ideacji w organizacji. Technologie AI mogą być wykorzystywane do analizowania ogromnych zbiorów danych, trendów rynkowych i zachowań konsumentów, wydobywając cenne wnioski, które napędzają innowacyjne pomysły. Automatyzując powtarzalne zadania i przetwarzanie danych, AI pozwala zespołom skupić się na kreatywnym myśleniu i planowaniu strategicznym, przyspieszając ogólny proces ideacji.

Algorytmy uczenia maszynowego mogą identyfikować wzorce w historycznych danych, przewidywać pojawiające się trendy, a nawet sugerować potencjalne obszary do eksploracji. Co więcej, SI może pomóc w ocenie wykonalności i rentowności rynkowej pomysłów, dostarczając podejście oparte na danych do priorytetyzacji i doskonalenia koncepcji w rurze pomysłów. Wynikiem jest bardziej efektywny i adaptacyjny proces generowania pomysłów, w którym AI działa jako cenny współpracownik, pomagając organizacjom pozostać zwinne i responsywne w ciągle zmieniającym się krajobrazie biznesowym.

Przyszłość generowania pomysłów z AI

Przyszłość generowania pomysłów z AI obiecuje być transformacyjna, wprowadzając erę, w której inteligentne maszyny współpracują bezproblemowo z ludzką kreatywnością. AI jest gotowa zrewolucjonizować cały proces ideacji, oferując zaawansowane narzędzia, które analizują ogromne zbiory danych, przewidują trendy i dostarczają wglądów w czasie rzeczywistym. W miarę jak algorytmy AI stają się bardziej zaawansowane, będą pomagać w generowaniu pomysłów i odgrywać kluczową rolę w optymalizowaniu i doskonaleniu ich na podstawie ewoluujących dynamik rynkowych.

Jak widać na powyższym wykresie, adopcja automatyzacji wzrosła szybciej niż przewidywano. Systemy AI współpracujące z ludzkimi zespołami będą sprzyjać synergii, która wykorzystuje moc obu stron, zwiększając jakość i różnorodność pomysłów. Dodatkowo, platformy ideacyjne oparte na AI mogą ułatwić bardziej inkluzywne środowisko twórcze, rozpoznając wzorce w różnych źródłach i kulturach. Ostatecznie, przyszłość generowania pomysłów z AI obiecuje odblokować bezprecedensowe innowacje, czyniąc proces twórczy bardziej efektywnym, adaptacyjnym i zdolnym do rozwiązywania złożonych wyzwań jutrzejszego szybko zmieniającego się świata.

Studium przypadku: SI w działaniu – od pomysłu do wdrożenia

W dużej organizacji integracja SI dramatycznie przekształciła synchronizację działów IT i biznesowych w transformacyjnych projektach. Wyzwaniem było ustandaryzowanie ich procesu współpracy, skomplikowanego przez problemy takie jak niewłaściwe wymagania jednostek biznesowych, brak zdefiniowanych wskaźników postępu i niekompletna lista ekosystemów IT.

Strategiczne wdrożenie AI skierowano na kluczowe obszary: ustandaryzowanie współpracy IT-biznes, wsparcie projektów inicjowanych przez pracowników, definiowanie wskaźników postępu i tworzenie kompleksowej listy ekosystemów IT. Kluczową rolę AI odegrało w automatyzacji i ilościowaniu procesu ideacji. Analiza danych oparta na AI usprawniła modele współpracy, integrując automatyczną komunikację, zaangażowanie interesariuszy i cykle informacji zwrotnych. Ta innowacja zmniejszyła opóźnienia i konflikty między działami, zwiększając efektywność wdrażania rozwiązań IT.

Dla wsparcia pracowników w projektach, warsztaty oparte na AI usprawniły definiowanie wymagań projektowych, prowadząc do zautomatyzowanego procesu proponowania. To zwiększyło przejrzystość projektu i strategiczne wyrównanie. AI również pomogła w definiowaniu kluczowych wskaźników wydajności (KPI), co poprawiło nadzór nad projektem i zarządzanie zasobami, tym samym obniżając koszty operacyjne i priorytetyzując inicjatywy strategiczne.

Ponadto, SI ułatwiła stworzenie szczegółowej listy ekosystemów IT, poprawiając zarządzanie zasobami IT. Ustanowienie scentralizowanej platformy WIKI, informowanej przez SI, stało się zjednoczonym źródłem wiedzy, usprawniając informacje i procesy związane z IT i monitorowaniem projektów.

Podsumowując, rola AI w transformacyjnych projektach tej organizacji doprowadziła do usprawnionych procesów, wzmocnionej współpracy i skoku w kierunku wydajnej, innowacyjnej i opartej na danych kultury. To studium przypadku podkreśla moc AI w przezwyciężaniu luk organizacyjnych, sprzyjając bardziej spójnym i skutecznym strategiom operacyjnym.

Wnioski

AI może być potężnym narzędziem napędzającym innowacje organizacyjne. AI może generować innowacyjne pomysły, identyfikować i rozwiązywać problemy, odkrywać nowe możliwości i przezwyciężać wewnętrzny opór.

Aby rozpocząć z innowacjami napędzanymi przez AI w Twojej organizacji, możesz:

 • Zidentyfikować cele innowacji Twojej organizacji: Na jakich obszarach Twojej organizacji chcesz skupić się na innowacjach?
 • Zidentyfikować wyzwania dla innowacji w Twojej organizacji: Jakie są największe wyzwania dla innowacji w Twojej organizacji?
 • Zbadać rozwiązania innowacyjne oparte na AI: Dostępnych jest wiele rozwiązań innowacyjnych opartych na AI. Zbadaj różne dostępne rozwiązania i zidentyfikuj te, które najlepiej spełniają potrzeby Twojej organizacji.
 • Pilotować rozwiązania innowacyjne oparte na AI: Po zidentyfikowaniu rozwiązań innowacyjnych opartych na AI, które najlepiej spełniają potrzeby Twojej organizacji.

Integracja AI w proces generowania pomysłów ma ogromny potencjał dla organizacji dążących do wzmocnienia swoich zdolności innowacyjnych. Organizacje mogą umieścić się na czele innowacji w ciągle zmieniającym się krajobrazie biznesowym, poprzez rozwiązanie wewnętrznego oporu, wspieranie kultury kreatywności i strategiczne wdrażanie narzędzi opartych na AI. Podróż od pomysłu do wdrożenia wymaga przemyślanego planowania, ciągłej oceny i zaangażowania w wykorzystywanie transformacyjnej mocy AI w napędzaniu innowacji organizacyjnych.

Źródła

Transformacja Spotkań a Narzędzia AI: Od Problemów do Rozwiązań

Wstęp

W dynamicznym środowisku pracy dzisiejszych czasów, „nieskuteczność spotkań” stanowi znaczący zator produktywności, a przytłaczająca ilość „zbyt wielu spotkań” tylko pogarsza problem.

Od lutego 2020 roku, częstotliwość spotkań wzrosła o imponujące 192%, prowadząc do licznych wyzwań. Aż 58% uważa wirtualne spotkania za niekorzystne dla burzy mózgów, podczas gdy 57% ma trudności z nadrobieniem, jeśli dołączają później. Przejście na „mniej spotkań” z solidnym „programem spotkania” jest niezbędne, aby zwiększyć produktywność i skuteczność. Taki zorganizowany sposób działania ma na celu złagodzenie powszechnych problemów doświadczanych przez „uczestników spotkań”, takich jak niejasne „następne kroki” i trudności w podsumowaniu spotkań.

Ponieważ wielu profesjonalistów spędza większość tygodnia na spotkaniach, istotne jest przekształcenie spotkań w strategiczne platformy do rozwijania umiejętności i innowacji, szczególnie w kontekście wzrostu AI.

Chciałbym, abyś przyjrzał się temu artykułowi, aby zbadać praktyczne strategie rewitalizacji struktur spotkań, wspierając środowisko jasności, celu i adaptacyjnego wzrostu w obliczu postępu technologicznego.

Anatomia Nieskutecznych Spotkań

Wiele organizacji zmaga się z optymalizacją liczby swoich spotkań, istnieje pilna potrzeba zrozumienia podstawowych problemów leżących u podstaw nieskutecznych spotkań.

„Problem spotkań” to więcej niż tylko kwestia nauki organizacyjnej; niesie ze sobą znaczący podatek kulturowy, wpływając nie tylko na bezpośrednie koszty, ale również na szersze elementy interakcji osobistych, czasu osobistego i stabilności zatrudnienia.

Spotkania, które idealnie powinny sprzyjać współpracy i podejmowaniu decyzji, często stają się uciążliwe z powodu kilku czynników.

Zanurzmy się głębiej:

 • Czas trwania: Ogranicz długość spotkań, aby utrzymać energię i koncentrację. Zapewnij, aby spotkania szanowały czas zarówno organizacji, jak i uczestników (usuń tarcie, zacznij od rzeczy – Najważniejsze Informacje na Początku).
 • Skupienie i Relewancja: Spotkania muszą mieć jasno określony, zdefiniowany wcześniej cel, aby maksymalizować interakcje osobiste (zdefiniuj to, napisz, udostępnij w zaproszeniu). Prowadź dyskusje, które pozostają istotne dla głównych celów spotkania (unikaj odchodzenia daleko od rdzenia) Stosuj strategie takie jak metoda „Parking Lot”, aby priorytetyzować istotne dyskusje, oferując lepsze spotkania, które cenią czas każdego.
 • Role Uczestników i Podejmowanie Decyzji: Wyraźnie określ rolę każdego uczestnika, aby zapobiec autokratycznemu podejmowaniu decyzji i zapewnić inkluzję. Mniejsze możliwości aktywnego uczestnictwa mogą prowadzić do nieskuteczności spotkań (szanuj kulturę „podniesienia ręki” podczas spotkań online, poproś osoby, które przerywają rozmowę, aby podniosły rękę)
 • Bezpośrednie Koszty i Podatek Kulturowy: Poza bezpośrednimi kosztami przedłużonych i nieistotnych spotkań, podatek kulturowy wpływa na morale i produktywność zespołów. Dąż do „dni bez spotkań” lub okresów, zapewniając pracownikom odpoczynek i czas na skupioną pracę.

  W dzisiejszym szybkim środowisku pracy wiele organizacji zdaje sobie sprawę z ważności lepszych spotkań. Poprzez adresowanie tych elementów, możemy zapewnić bardziej produktywne spotkania i stworzyć środowisko, które ceni interakcje osobiste, minimalizuje podatek kulturowy i promuje stabilność zatrudnienia.

Wizjonowanie Spotkań Napędzanych przez AI

W ewoluującym krajobrazie operacji korporacyjnych, integracja różnorodnych narzędzi AI może zrewolucjonizować sposób prowadzenia spotkań. Poniższy wykres podkreśla elementy przyczyniające się do sukcesu spotkania. AI może pomóc w adresowaniu tych kluczowych elementów.

Wyobraź sobie scenariusz, w którym efektywny organizator spotkań, napędzany przez sztuczną inteligencję, planuje i kategoryzuje spotkania na podstawie ich celów.

Czy to spotkanie decyzyjne, dyskusyjne, czy sesja dzielenia się informacjami. Na przykład, spotkanie decyzyjne, zwykle z udziałem 6 do 8 decydentów, może zostać wzmocnione przez narzędzia AI, które zapewniają uporządkowane agendy, identyfikując kluczowe decyzje i zapewniając bardziej autokratyczne podejmowanie decyzji.

To zmniejsza szanse na nieproduktywne spotkania i optymalizuje czas poświęcony.

W przeciwieństwie do tego, większe spotkania dyskusyjne, zaprojektowane do aktywnego dialogu między 8 a 20 uczestnikami, mogą skorzystać z narzędzi AI, które zachęcają do osobistych interakcji i czynią spotkania bardziej efektywnymi.

Dreaded bad meetings, często charakteryzujące się brakiem jasności i celu, mogą być zminimalizowane, ponieważ narzędzia AI zapewniają, że agendy wyjaśniają tematy z wyprzedzeniem, szczególnie w ogromnych spotkaniach dzielenia się informacjami z udziałem do 2000+ uczestników.

Jako follow-up, AI może analizować wyniki spotkań, sugerować działania do podjęcia, a nawet planować więcej spotkań lub sesji śledzących na podstawie informacji zwrotnych.

Wierzę, że przyszłość udanych spotkań leży w integracji AI, zapewniając, że jednostki mogą skupić się na dyskusjach, podczas gdy AI zarządza logistyką, wykorzystując maksymalnie czas każdego.

AI w Planowaniu i Organizacji

W ostatnich latach, narzędzia do planowania i organizacji napędzane przez AI przekształciły sposób działania organizacji. Firmy wykorzystują te narzędzia, aby zapewnić zgodność między członkami zespołu, wymagając mniejszego wkładu od użytkowników przy maksymalizacji wydajności.

 • Reclaim wyróżnia się jako narzędzie najlepiej dostosowane do ochrony twoich nawyków. Doskonale radzi sobie z zarządzaniem powtarzającymi się wydarzeniami i oferuje darmowy plan dla maksymalnie 2 kalendarzy, trzech wzorców i ograniczonych integracji, z płatnymi planami zaczynającymi się od 8 USD/użytkownik/miesiąc.
 • Clockwise to kolejne wiodące narzędzie, idealne do synchronizacji kalendarzy zespołowych. Kompleksowe doświadczenie w zakresie onboardingu platformy zapewnia, że uczestnicy są dobrze przygotowani do swoich zaangażowań. Jego darmowy plan obejmuje podstawowe funkcje, podczas gdy płatne plany to 6,75 USD/użytkownik/miesiąc.
 • Motion specjalizuje się w zarządzaniu projektami wspomaganym przez AI i kładzie nacisk na wysoką widoczność zadań, kosztując 34 USD/miesiąc dla osób indywidualnych i 20 USD/użytkownik/miesiąc dla zespołów.
 • Clara naśladuje doświadczenie z użyciem ludzko-podobnego wirtualnego asystenta AI z niezwykłą elastycznością, naprawdę odzwierciedlając reaktywność asystenta ludzkiego. Jej plany zaczynają się od 99 USD/miesiąc.
 • Dla tych, którzy szukają prostoty, Trevor oferuje intuicyjne, darmowe rozwiązanie AI do zarządzania zadaniami, z dostępnym planem płatnym za 3,99 USD/miesiąc.
 • Kronologic jest dostosowany do obsługi większej liczby leadów, szczególnie dla zespołów sprzedażowych. Może nawet zastąpić narzędzia takie jak Calendly, z planami zaczynającymi się od 6 USD/miesiąc.
 • Wreszcie, Scheduler AI jest idealny do zarządzania spotkaniami dla zapracowanych zespołów, zapewniając, że organizacje mogą efektywnie uczestniczyć we wszystkich spotkaniach. Jego ceny zaczynają się od 25 USD/użytkownik/miesiąc.

Te narzędzia nie tylko przekształcają sposób, w jaki firmy planują i organizują, ale także przedefiniują efektywność w nowoczesnym miejscu pracy.

AI w Ułatwianiu Spotkań

Ale możliwości AI nie kończą się na planowaniu. Podczas spotkania, AI może aktywnie pomóc w zapewnieniu płynnego przebiegu. Wyobraź sobie system, który aktywnie słucha dyskusji, dokonując sugestii w czasie rzeczywistym na podstawie agendy (read.ai może to robić).

Jeśli uczestnicy odbiegają od tematu, AI może delikatnie przypominać im, aby wrócili do głównych punktów, zapewniając, że czas nie jest marnowany na dygresje. Ponadto, w większych spotkaniach, gdzie nie wszyscy uczestnicy mogą mieć szansę wyrazić swoje opinie, AI może analizować wzorce mowy i wskaźniki uczestnictwa, zachęcając moderatora do zaproszenia cichszych członków do podzielenia się swoimi spostrzeżeniami, wspierając inkluzję.

Zasady Ułatwiania Spotkań, które są użyteczne i które mogą być łatwo wspierane przez AI:

 • Jasne Cele: Każde spotkanie powinno mieć jasny cel i oczekiwane wyniki (harmonogramy, patrz sekcja powyżej)
 • Dystrybucja Agendy: Udostępnij agendę spotkania z wyprzedzeniem, aby uczestnicy mogli się przygotować (harmonogramy, patrz sekcja powyżej)
 • Punktualny Początek i Koniec: Szanuj czas uczestników, zaczynając i kończąc spotkania zgodnie z planem (Toggle Track lub dowolne oprogramowanie typu Pomodoro)
 • Aktywne Uczestnictwo: Zachęcaj wszystkich uczestników do udziału i dzielenia się swoimi myślami (read.ai, otter.ai i podobne, w tym jamboard)
 • Pozostań przy Temacie: Trzymaj się agendy i unikaj odchodzenia na niepowiązane tematy (miro lub podobne)
 • Ogranicz Rozpraszacze: Poproś uczestników, aby wyciszali się, gdy nie mówią i unikali wielozadaniowości (opcja automatycznego wyciszania lub automatyczne gesty w zoom, Google Meet)
 • Przydziel Facilitatora: Wyznaczona osoba do prowadzenia spotkania zapewnia, że pozostaje ono na właściwym torze.
 • Zapisz Elementy Działania: Dokumentuj podjęte decyzje, przypisane zadania i ustalone terminy podczas spotkania.
 • Zachęcaj do Szacunku: Upewnij się, że opinie każdego są szanowane i nikt nie jest przerywany lub przemawiany.
 • Podążaj za: Po spotkaniu, rozpowszechnij protokoły lub podsumowanie i upewnij się, że elementy działania są śledzone i wykonywane (patrz następna sekcja)

AI w Follow-upach i Odpowiedzialności

Po spotkaniu, korzyści płynące z AI trwają. Zautomatyzowane systemy mogą generować protokoły, podkreślając kluczowe decyzje, elementy działania i właścicieli, zmniejszając ręczny wysiłek i zapewniając, że nic nie umknie.

Jako przykład, pomyśl o spotkaniu przeglądu projektu. Zamiast ręcznie notować każdy szczegół, uczestnicy mogą skupić się na dyskusji, wiedząc, że AI rejestruje wszystko, gotowe do wyprodukowania zwięzłego podsumowania na końcu; oto przykład.

Wykorzystanie AI może znacznie usprawnić działania po spotkaniu. Zrzut ekranu ujawnia strukturalne tematy rozdziałów i elementy działania ze spotkania.

 • AI może automatycznie transkrybować dyskusję, kategoryzując kluczowe sekcje na odrębne tematy. Nie tylko pomaga to w szybkim odniesieniu, ale także podkreśla istotne punkty dyskusji. Co ważniejsze, sekcja elementów działania rejestruje zadania przypisane uczestnikom, zapewniając odpowiedzialność.
 • AI może automatycznie generować te zadania, przypisywać terminy na podstawie treści i synchronizować je z kalendarzami uczestników lub narzędziami do zarządzania zadaniami.
 • Ponadto, system może wysyłać przypomnienia o kontynuacji, zapewniając terminowe wykonanie. Automatyzując te procesy, AI zapewnia efektywne zarządzanie po spotkaniu, zmniejszając ręczny nadzór i zwiększając produktywność.

Etyczne i Prywatne Rozważania

Wprowadzenie AI do krajobrazu spotkań niewątpliwie podnosi efektywność i produktywność. Jednak konieczne jest staranne nawigowanie po etycznych i prywatnych rozważaniach nieodłącznie związanych z implementacjami AI.

Narzędzia AI aktywnie uczestniczące w spotkaniach będą miały dostęp do wrażliwych dyskusji i informacji. Dlatego należy wdrożyć solidne środki, aby zapewnić integralność danych i poufność.

Ponadto, przejrzystość jest kluczowa; uczestnicy powinni być w pełni poinformowani o wykorzystywanych narzędziach AI, gromadzonych danych i ich kolejnych zastosowaniach. Przejrzyste podejście buduje zaufanie i zapewnia, że wykorzystanie AI jest zgodne z wartościami organizacyjnymi i standardami prawnymi.

Organizatorzy spotkań powinni również priorytetowo traktować uzyskanie zgody i zapewnienie, że uczestnicy są komfortowi z rolą AI w spotkaniu. Etycznie zaprojektowane środowisko spotkań napędzane przez AI, mające na uwadze prywatność i zgodę użytkowników, nie tylko wzmacnia integralność spotkania, ale także zwiększa zaufanie i chęć uczestników do skutecznego zaangażowania, wzbogacając tym samym ogólną jakość i wynik spotkania.

Zasady korzystania z AI na spotkaniach:

 1. Zawsze pytaj uczestników o zgodę na użycie narzędzi takich jak read.ai do dołączenia do rozmowy. Upewnij się, że wszyscy uczestnicy są poinformowani i wyrazili zgodę na obecność i użycie narzędzi AI takich jak read.ai podczas spotkania. Pełne ujawnienie promuje środowisko godne zaufania i szacunku.

2. Zapytaj uczestników, czy zgadzają się na nagranie spotkania: Przed nagraniem uzyskaj wyraźną zgodę każdego uczestnika, wyjaśniając cel i czas przechowywania i dostępności nagrania.

3. Oferuj uczestnikom notatki i follow-upy oraz dotrzymuj obietnic: Zobowiąż się do dostarczenia uczestnikom kompleksowych i dokładnych podsumowań spotkań, elementów działania lub innych materiałów follow-up, zapewniając odpowiedzialność i niezawodność.

4. Zapewnij bezpieczne przechowywanie i ograniczony dostęp do danych ze spotkań: Przechowuj nagrane spotkania, transkrypcje i inne wygenerowane dane bezpiecznie, pozwalając na dostęp tylko upoważnionym osobom, aby zachować poufność i zapobiec nieautoryzowanemu użyciu.

5. Wprowadź polityki przechowywania danych: Ustal i komunikuj jasne wytyczne dotyczące czasu przechowywania danych ze spotkań i zapewnij ich bezpieczne usunięcie po okresie przechowywania, aby chronić wrażliwe informacje.

6. Utrzymuj przejrzystość w zakresie wykorzystania danych: Komunikuj, w jaki sposób dane zebrane podczas spotkań, czy to przez nagrania, transkrypcje czy narzędzia AI, będą wykorzystywane, zapewniając zgodność z oczekiwaniami uczestników i polityką organizacyjną.Embracing the Future:


Kroki do Przejścia Innowacja Struktur Spotkań: Firmy powinny innowować i ewoluować swoje obecne struktury spotkań, czyniąc je bardziej dynamicznymi, skoncentrowanymi i ukierunkowanymi na cel, zgodnie z postępami technologicznymi, takimi jak AI. Zacznij od małych, bierz produkty z półki i wdrażaj je w swoim procesie (przykłady znajdują się w powyższych sekcjach) Ułatwianie Inteligentnych Rozmów: Wspieraj środowiska, które zachęcają do inteligentnych i produktywnych rozmów. Wykorzystaj AI do poprawy jakości dyskusji, zapewniając, że są one skoncentrowane, istotne i sprzyjają podejmowaniu decyzji i rozwiązywaniu problemów (nagrywaj, transkrybuj, auto-followup) Wzmocnienie Zespołów: Wzmocnij zespoły, integrując zaawansowane narzędzia, które ułatwiają lepsze planowanie, harmonogramowanie i follow-upy, zapewniając, że spotkania są bardziej zorganizowane, celowe i zorientowane na wynik (zapewnij ludziom stałe szkolenie) Wzmocnienie Współpracy: Ułatwiaj lepszą współpracę w zespołach dzięki wykorzystaniu AI, zapewniając, że spotkania nie są tylko o dyskusjach, ale także o zbiorowym rozwiązywaniu problemów i podejmowaniu decyzji (używaj jamboard, miro, notion.ai) Zachęcanie do Adaptacyjnego Wzrostu: Zachęcaj do kultury organizacyjnej, która jest elastyczna i gotowa na ciągły wzrost i doskonalenie, zapewniając, że zespoły są zawsze wyposażone i przygotowane do przyjęcia nowych zmian i wyzwań. Wdrażanie Działających Strategii: Skup się na wdrażaniu działających strategii (narzędzi i zmiany mentalności), które mogą pomóc w poprawie efektywności i produktywności spotkań, zapewniając, że są one zawsze zgodne z celami i założeniami organizacyjnymi. Promowanie Strategicznego Planowania: Promuj strategiczne planowanie na spotkaniach, zapewniając, że każde spotkanie ma jasny cel, agendę i cele, czyniąc je bardziej skoncentrowanymi i ukierunkowanymi na wyniki. Mów nie spotkaniom bez agendy i jasnego celu, oraz tam, gdzie wszystko jest ręczne zamiast przynajmniej półautomatyczne) Wnioski: Transformacyjny Potencjał AI w Spotkaniach Spotkania stały się znaczącym zatorem produktywności, często uwikłane w problemy związane z czasem trwania, skupieniem, rolami uczestników i bezpośrednimi kosztami. W miarę jak organizacje zmagają się z tymi problemami, nadejście AI oferuje promyk nadziei na przekształcenie spotkań w efektywne, ukierunkowane na cel platformy.

W wielu organizacjach AI może odegrać kluczową rolę w organizacji, harmonogramowaniu i ułatwianiu spotkań. Spotkania napędzane przez AI obiecują strukturalne, ukierunkowane na cel dyskusje, tym samym łagodząc niedogodności nieproduktywnych zgromadzeń. Kategoryzując spotkania na podstawie ich celów i usprawniając procesy, AI optymalizuje czas i zasoby, zapewniając, że uczestnicy mogą skupić się na znaczących rozmowach i podejmowaniu decyzji.

Wpływ AI wykracza poza harmonogramowanie i organizację. Podczas spotkań, AI może aktywnie przyczynić się do utrzymania skupienia i relewancji. Może delikatnie kierować dyskusje z powrotem do głównego porządku obrad, wspierając inkluzję i zapewniając, że cichsze głosy są słyszane, promując bardziej produktywną i szanującą atmosferę.

Rozważania etyczne są najważniejsze przy integracji AI w spotkaniach. Zapewnienie przejrzystości, bezpieczeństwa danych i zgody użytkowników jest podstawą do utrzymania zaufania i szacunku do prywatności. Uczestnicy powinni być zawsze informowani o obecności i wykorzystaniu narzędzi AI oraz nagrań, podczas gdy organizacje muszą wdrożyć ścisłe zasady dostępu do danych i ich przechowywania.

Ogólnie rzecz biorąc, AI przedstawia transformacyjne rozwiązanie na długoletnie problemy spotkań, czyniąc je bardziej znaczącymi, efektywnymi i przystosowanymi do ewoluującego krajobrazu technologicznego. W miarę jak organizacje kontynuują przyjmowanie AI, spotkania mogą ewoluować w przestrzeń, gdzie kreatywność, innowacje i produktywność kwitną. Wykorzystując potencjał AI, przyszłość spotkań jest jaśniejsza i bardziej ukierunkowana na cel.