Jak maksymalizować wartość swoich danych

Wprowadzenie

Maksymalizacja wartości danych zwykle odnosi się do procesu wydobycia maksymalnej możliwej wartości z danych za pomocą różnych technik, takich jak analiza danych, eksploracja danych i uczenie maszynowe. Celem jest pozyskanie wglądu w dane, zidentyfikowanie wzorców i podejmowanie informowanych decyzji, które mogą prowadzić do poprawy wyników biznesowych, lepszych doświadczeń klientów oraz wzrostu sukcesu i przychodów.

Aby zwiększyć wartość danych, organizacje muszą mieć klarowne pojęcie o swoich źródłach danych, jakości danych oraz pytaniach biznesowych, na które próbują znaleźć odpowiedź. Konieczne jest także posiadanie odpowiednich narzędzi, systemów i technologii, które pomogą w skutecznym przetwarzaniu i analizie danych.

Dlaczego ważne jest maksymalizowanie wartości danych

W dzisiejszym świecie opartym na danych, maksymalizacja wartości danych jest kluczowa dla zdobycia przewagi konkurencyjnej, efektywnego zarządzania danymi oraz osiągania sukcesu biznesowego.

Przewaga konkurencyjna

Maksymalizacja wartości danych może zapewnić Ci przewagę konkurencyjną. Poprzez przetwarzanie surowych danych w celu uzyskania działań wskazówek i podejmowania lepszych decyzji, możesz utrzymać przewagę nad konkurencją i zarządzać ryzykiem, reagując szybko na zmieniający się rynek.

Zwiększona efektywność

Korzystając z danych do optymalizacji swoich operacji, możesz zwiększyć efektywność i obniżyć koszty. Dane o wysokiej wartości można wykorzystać do optymalizacji procesów produkcyjnych, poprawy zarządzania zapasami oraz usprawnienia operacji łańcucha dostaw.

Lepsze podejmowanie decyzji

Poprzez maksymalizację wartości danych możesz zdobyć działalne wskazówki, które pomogą Ci podejmować lepsze, przemyślane decyzje. Dane mogą pomóc Ci zidentyfikować wzorce i tendencje, które nie są od razu widoczne za pomocą zaawansowanej analizy i przetwarzania danych.

4 sposoby na maksymalizowanie wartości danych

Dostosowanie analiz do celów biznesowych

Bardziej zbliżone dostosowanie analiz danych do celów biznesowych organizacji to kluczowy aspekt strategii danych w generowaniu bardziej wartościowych danych. Analizy danych muszą być skutecznie wykorzystywane do rozwiązywania rzeczywistych problemów biznesowych i przypadków specyficznych dla danej organizacji.

Ta strategia pomaga całej organizacji dostrzec wartość i potencjał danych w różnych obszarach funkcjonalnych i jednostkach biznesowych, ponieważ dane prowadzą do jasnych wyników zrozumiałych w kategoriach biznesowych. Rozpoczęcie od problemu biznesowego, opracowanie przypadku biznesowego i jego realizacja jest kluczowe dla odkrycia wartości z danych.

Wprowadzenie uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji

Ze względu na ostatnie trendy: wzrost big data, brak ekspertów ds. danych i potrzebę szybkiego dostępu do danych, włączenie sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego jest skutecznym sposobem zwiększenia wartości danych firmy.

Big Data

Po pierwsze, big data odnosi się do ogromnych i skomplikowanych zbiorów danych generowanych z różnych źródeł. Charakteryzuje się objętością, prędkością i różnorodnością. Analiza big data często jest stosowana do identyfikowania wzorców, tendencji i wglądów, które mogą być trudne do zidentyfikowania za pomocą tradycyjnych metod przetwarzania danych. Jednak te dane nie mają sensu, jeśli nie możemy przekształcić ich w znaczące informacje. Dzięki narzędziom sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego dane można efektywnie przetwarzać, maksymalizując ich wartość.

Brak ekspertów ds. danych

Po drugie, w branży biznesowej istnieje ogromny brak ekspertów ds. danych. Pomimo wzrostu ilości danych, umiejętności analityczne i analitycy danych nie nadążają za tym rozwojem. W rzeczywistości na całym świecie brakuje specjalistów ds. danych.

Potrzeba szybkiego dostępu do danych

Po trzecie, mamy rosnącą potrzebę szybkiego dostępu do danych. Firmy potrzebują szybkiego uzyskiwania wglądów i nie mogą sobie pozwolić na oczekiwanie. Wolniejsze dane mogą prowadzić do zwolnienia operacji biznesowych, sukcesu oraz kosztować organizacje dużo pieniędzy.

Te trendy razem stanowią siłę napędową ogromnego trendu w inteligencji biznesowej: wzrostu sztucznej inteligencji. Narzędzia sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego mogą pomóc nam zrozumieć skomplikowane związki w danych oraz wykorzystać analizy predykcyjne do podejmowania bardziej precyzyjnych, subtelnych decyzji.

Współpraca zespołów międzyobszarowych w celu poprawy dokładności danych

Utworzenie zespołu międzyobszarowego, takiego jak zespół ds. analizy, może pomóc poprawić dokładność danych, co z kolei maksymalizuje wartość Twoich danych. Zespół ds. analizy powinien regularnie współpracować z użytkownikami biznesowymi, aby zapewnić wartość poprzez wyższą jakość danych. Dodatkowo te zespoły międzyobszarowe mogą również włączyć użytkowników biznesowych do swojego zespołu, aby lepiej zrozumieć potrzeby i usługi klientów. Ścisła współpraca z zespołami biznesowymi w Twojej organizacji tworzy dodatkową warstwę ochrony dla dokładności danych, co poprawia sposób wykorzystywania danych przez zespoły danych i biznesowe.

Kształtowanie nowego modelu operacyjnego i pomiar jego sukcesu

Wraz z coraz większym wykorzystaniem danych, firmy muszą zmierzać w kierunku organizacji opartych na wglądach i danych. Posiadanie modelu operacyjnego opartego na danych stwarza znacznie większą szansę na sukces i umożliwia organizacjom szybsze uzyskanie wartości z analizy danych – z bardziej klarowną ścieżką i wizją osiągnięcia swoich celów.

Dane, poprzez wgląd, będą napędzać proces podejmowania decyzji. Dzięki nowemu modelowi operacyjnemu ludzie w organizacji zostaną zmotywowani do zmiany zachowań, aby zapewnić sukces biznesowy, a wartość danych zostanie osiągnięta szybciej.

Potrzebne jest odpowiednie ramy i modelu, aby firma mogła rozpoznać wartość określonego wglądu lub danych. Silna struktura może pomóc organizacjom ocenić postęp, wprowadzić zmiany i zoptymalizować sposób śledzenia swoich celów związanych z analizą danych.

Podsumowanie

Maksymalizacja wartości danych staje się coraz ważniejsza w dzisiejszym świecie opartym na danych, gdzie organizacje zbierają i analizują ogromne ilości danych w celu uzyskania wglądu w zachowanie klientów, trendy na rynku oraz operacje biznesowe. Śledząc te wskazówki, będziesz w stanie zagwarantować, że wartość Twoich danych jest maksymalizowana i wykorzystywana w pełni, pozwalając podejmować decyzje oparte na danych w celu osiągnięcia sukcesu biznesowego.

MRC Productivity

CIO

MichaelSkenny

TeraData

Clutch