Wartości w kulturze amerykańskiej

Dziś chciałbym podzielić się kilkoma spostrzeżeniami na temat wartości w kulturze amerykańskiej, które przekładają się na biznesowe aspekty:

1. Osobista kontrola nad środowiskiem – Ludzie mogą (a nawet powinni – jak sami uważają) kontrolować przyrodę, własne środowisko i przeznaczenie. Nie pozostawiają przyszłość na pastwę losu. Przez takie myślenie, społeczeństwo jest zorientowane na cel.

2. Zmiana/mobilność – Zmiana jest zawsze postrzegana jako pozytywna, oznacza postęp i rozwój. Dzięki temu społeczeństwo jest przejściowe (tymczasowe) pod względem geograficznym, ekonomicznym i społecznym.

3. Czas i jego znaczenie – Czas jest cenny – osiągnięcie celów zależy od produktywnego wykorzystania czasu. Rezultat: wydajne i postępowe społeczeństwo (często jednak kosztem relacji międzyludzkich).

4. Równość – Ludzie mają równe szanse, są ważni jako jednostki, nie ma więc znaczenia z jakiej rodziny pochodzą, a co sobą reprezentują. W tym społeczeństwie uznaje się status.

5. Indywidualizm i prywatność – Ludzie są częściej postrzegani jako niezależne jednostki (niż członkowie grupy) z indywidualnymi potrzebami. Potrzebują czasu na samotność, przez to mogą być postrzegani jako samotni egocentrycy.

6. Własne osiągnięcia – Amerykanie są dumni z własnych osiągnięć. Najważniejsza dla nich jest to na co sami zapracowali, a nie przywileje, które otrzymali w chwili urodzenia.