AI + Big Data pomaga lekarzom przepisywać bardziej odpowiednie witaminy i suplementy

Wraz ze wzrostem znaczenia samoopieki i profilaktyki zdrowotnej, coraz więcej Amerykanów przyjmuje witaminy i suplementy, aby poprawić swoje ogólne samopoczucie. Oznacza to jednak również, że lekarze coraz częściej spotykają się z pacjentami, którzy już przyjmują leki i chcą wiedzieć, czy powinni przyjmować dodatkowe witaminy lub suplementy. AI + big data pomaga lekarzom przepisywać bardziej odpowiednie witaminy i suplementy, dostarczając inteligentnych zaleceń opartych na konkretnych lekach przyjmowanych przez pacjenta.

Pozwala to lekarzom na szybki dostęp, porównywanie i przedstawianie zaleceń dotyczących równoważenia składników zawartych w lekach wydawanych na receptę ze składnikami, z których składają się codzienne witaminy i suplementy. Pomaga to pacjentom w maksymalnym wykorzystaniu witamin i suplementów oraz poprawie ogólnego stanu zdrowia.

Poza dostarczaniem zaleceń, AI + big data mogą również pomóc lekarzom w monitorowaniu postępów pacjenta. Śledząc spożycie witamin i suplementów przez pacjenta, lekarze mogą sprawdzić, czy pacjent przyjmuje zalecane ilości i w razie potrzeby wprowadzić odpowiednie zmiany. Pomaga to zapewnić, że pacjenci czerpią jak najwięcej korzyści z przyjmowanych witamin i suplementów oraz poprawić ich ogólny stan zdrowia.

Jak zatem lekarze mogą wykorzystać sztuczną inteligencję do usprawnienia leczenia?

  • Poprzez tworzenie rekomendacji produktów, które specjaliści będą dodawać do istniejącego leczenia. Lekarze mogą wykorzystać big data i rosnącą liczbę spersonalizowanych programów żywieniowych, które wykorzystują sztuczną inteligencję, aby wybrać jedną z bilionów kombinacji witamin i składników odżywczych najlepiej dostosowanych do potrzeb pacjenta lub wprowadzić konkretne zalecenia do platformy technologicznej.
  • Poprzez rozwój systemów, które pomagają lekarzom lepiej zrozumieć, jak ich pacjenci reagują na leczenie i wprowadzać niezbędne zmiany. Platformy mogą stale gromadzić dane o stanie zdrowia i samopoczuciu pacjenta, a następnie wykorzystywać sztuczną inteligencję do identyfikowania wzorców i trendów. Gdy coś się zmienia, system może zasygnalizować to lekarzowi, aby ten mógł to zbadać i wprowadzić niezbędne zmiany w planie leczenia.
  • Wreszcie, świadczeniodawcy mogą udostępniać swoje wyniki na różnych platformach, aby promować kompletną, kompleksową opiekę zdrowotną. Gdy lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, dietetyk i trener zdrowia wykorzystujący sztuczną inteligencję pacjenta są po tej samej stronie, z pewnością poprawi się jego stan zdrowia.

Przykładem wykorzystania danych jest aplikacja Apple Health, która umożliwia pacjentom udostępnianie danych o stanie zdrowia swoim lekarzom. Aplikacja daje użytkownikom możliwość udostępniania swoich danych lekarzowi za pośrednictwem funkcji zwanej „kartoteką zdrowia”. Dane zdrowotne obejmują alergie, stany chorobowe, szczepienia, wyniki badań laboratoryjnych, leki i parametry życiowe. Funkcja ta jest przydatna dla pacjentów, którzy chcą śledzić swoje dane zdrowotne w jednym miejscu i udostępniać je swojemu lekarzowi.

Doskonałym przykładem takiej firmy jest Persona. Persona zapewnia prostotę i wygodę programu suplementów diety – spersonalizowanego dla użytkowników przez sztuczną inteligencję i ekspertów. Aplikacja Persona wykorzystująca sztuczną inteligencję analizuje dane zdrowotne użytkownika, jego cele zdrowotne, styl życia, alergie, a nawet przyjmowane leki, aby opracować unikalny plan suplementacji. Dzięki tej wiedzy algorytmy Persony identyfikują konkretne składniki, dawki i czas działania, które będą najlepsze dla każdej osoby. Następnie pacjenci otrzymują dostosowane do ich potrzeb codzienne zestawy suplementów.

Przykłady przedsiębiorstw w planach suplementów opartych na AI

Innym przykładem jest Viome. Test Viome analizuje mikrobiom jelitowy danej osoby, aby określić, jakie pokarmy powinna ona spożywać, a jakich unikać dla zachowania optymalnego zdrowia. Następnie firma tworzy spersonalizowany plan żywieniowy w oparciu o wyniki testu. Wiedza naukowa stojąca za systemem opiera się na danych pochodzących od ponad 300 000 osób i jest poparta licznymi badaniami klinicznymi, które trwały prawie cztery lata. Firma specjalizuje się w analizie mRNA, aby sprawdzić, jaki wpływ na pacjenta mogą mieć elementy wewnętrzne i zewnętrzne, takie jak dieta, stres, ćwiczenia, choroba czy mikroby. Wiedza o tym, jak zmienić i poprawić swoje środowisko, może pomóc w dłuższym i zdrowszym życiu.

Spersonalizowane programy suplementów i witamin to przyszłość opieki zdrowotnej. Z pomocą sztucznej inteligencji, big data i ekspertów, programy te staną się bardziej zaawansowane i dostosowane do potrzeb każdej osoby. Doprowadzi to do lepszych wyników zdrowotnych pacjentów i zmniejszenia ogólnych kosztów opieki zdrowotnej. W 2017 roku cukrzyca kosztowała Stany Zjednoczone 237 miliardów dolarów bezpośrednich wydatków na leczenie. Wczesne leczenie może przynieść oszczędności przekraczające 100 miliardów dolarów. Zmienia się sposób, w jaki myślimy o zdrowiu. Nie koncentrujemy się już tylko na leczeniu chorób, ale przede wszystkim na zapobieganiu im i przewidywaniu ich rozwoju. Tę zmianę napędzają postępy w dziedzinie odżywiania, witamin, suplementów i leków.

Wnioski

Wykorzystanie sztucznej inteligencji do pomocy lekarzom w przepisywaniu bardziej odpowiednich witamin i suplementów jest obiecującym kierunkiem rozwoju w opiece zdrowotnej. Technologia ta może potencjalnie poprawić wyniki leczenia pacjentów, zapewniając im zalecenia dostosowane do ich indywidualnych potrzeb. Precyzja w zalecaniu suplementów i witamin nie wyleczy chorób natychmiast, ale przyczyni się do bardziej holistycznego i zindywidualizowanego podejścia do leczenia.